• – Riktigt häftigt att få vara med från början. Våran roll är att de pratar med varandra och att få utbildningen. Min dröm hade varit om man tagit en lärare och ett förtroendevalt skyddsombud i Elektrikerna som kunde resa ner, säger Niklas Enström, Internationellt ansvarig inom Elektrikerförbundet.

  • Niklas Enström vid en checkpoint mellan Israel och Palestina, där han informerar om avtalet för palestinska byggnadsarbetare. De är eftertraktade då det finns ett underskott av byggnadsarbete i Israel. Nu kan de också få stöd från det israeliska facket och snabbare komma igenom de tuffa checkpoints som finns vid alla övergångar. Foto: Privat

 Att hitta lösningar som kan skapa ett samarbete i förtroende mellan palestinier och israeler är inte lätt.

Elektrikernas Niklas Enström som jobbar med internationella frågor har genom idogt arbete lyckats få till stånd ett samarbete mellan det palestinska och israeliska byggfacken.
– Min dröm är att palestinska och israeliska arbetare börjar arbete tillsammans. Jag kan inte säga att du har rätt och du har rätt. Det finns Inget svart och vitt.

Varje dag går 40 000 byggnadsarbetare och elektriker över gränsen från den palestinska Västbanken till olika byggen inne i Israel. Arbetarna måste passera en checkpoint, där israelisk militär kontrollerar alla. Det kan lätt bli tre timmar i checkpointerna varje morgon och lika mycket varje kväll.
Naturligtvis en oerhört påfrestande situation för de enskilda arbetarna. Nu försöker de fackliga landsorganisationerna i Israel och Palestina att samarbeta för att de palestinska arbetarna lättare ska komma över gränsen och även få rättslig hjälp. I Israel är det Histadrut och i Palestina PGFTU.

Den israeliska landsorganisationen Histadrut har skrivit ett kollektivavtal med byggarbetsgivarna i Israel att vid anlitande av utländsk arbetskraft ska främst palestinsk arbetskraft användas. Avtalet som funnits i 20 år, säger också att arbetare från Israel och Palestina ska ha samma löner och att även palestinska arbetare ska ha rätt till rättshjälp vid tvister med israeliska företag.
Även om avtalet har funnits i flera år, så är det inte alltid det fungerat. Misstänksamhet från bägge sidor och få verkliga möten har gjort det svårt att följa avtalet.

Men nu ser det ut att det börjar fungera. Nu utbildar det israeliska facket de palestinska arbetarna i kollektivavtalet. Man har också översatt avtalet från hebro till arabiska.
Redan för några år sedan kunde man se ett gryende samarbete mellan de båda fackliga organisationerna. Men samarbetet har avbrutits när konflikterna mellan Palestina och Israel har kommit upp i dagen.
I sex år har Niklas Enström varit indragen i ett projekt i Palestina och Israel. Niklas är internationellt ansvarig i Elektrikerförbundet och arbetar för det internationella byggfacket BWI och Elektrikerförbundet i arbetet i Israel och Palestina.
Det arbetet har nu lett till att han fått en central roll i samarbetet mellan Histradrut och PGFTU.

När inte de palestinska och israeliska facken lyckades samlas, så tog Niklas Enström på sig den rollen. Han har farit som en skottspole mellan parterna och uppmuntrat dem till att ta kontakter och initiativ. Och i somras lyckades ha nå resultat. Vid ett möte i Stockholm på neutral mark träffades man för att planera utbildningsinsatser. Under fjolåret har också flera utbildningar genomförts. Ett 60-tal palestinska byggnadsarbetare utbildades i israeliska kollektivavtalet.
– Histadrut är fantastiska bra på att hjälpa medlemmar, både i Israel och Palestina. Jag ser till medlemmarna och då gör Histadrut ett fantastiskt arbete. Det de uppskattat att jag inte tagit nåns parti. Gör de ett bra jobb får de höra det, gör de ett dåligt jobb får de höra det. På båda sidor, berättar Niklas.

Den första utbildningen är genomförd. Det handlar om att det israeliska facket anordnar utbildning för palestinska arbetare i avtalsfrågor, om arbetsmiljö och om hur rättshjälpen fungerar. Med på utbildningarna är till och med israelisk militär som finns vid checkpointerna. Tanken är att hitta rutiner för alla de palestinska arbetarna som varje dag tvingas gå genom kontrollerna.
– Man vill försöka hitta rutiner så de slipper köa, en enklare checkpoint. Man gör ett körschema hur man ska göra vid gränskontroller.
Att Niklas varit så nära delaktig tror han har en historisk betydelse i relationerna.
– Man har lyckats sätta sig ner och prata. Ingen har velat sitta med Svarte Petter om det kommit fram att man pratat med varandra. Det har varit en misstro. Då har jag fått vara Svarte Petter. Jag var i Israel och pratade om det och så över till den palestinska sidan. Lite av en kurir och medlar. Jag tar ingens parti.

Förut har det varit så att om en palestinsk arbetare som jobbar i Israel inte fått ut sin lön, så har man tvingats gå till domstol och tagit hjälp av advokater som kostat mycket pengar.
– Nu får de rättshjälp och de palestinska advokaterna blir utan arbete. Advokater menar då att palestinska facket är israelvänliga.
De israeliska företagen betalar pengar till Histadrut, för de palestinska arbetarna. Hälften ska gå till Histadrut, hälften till Palestinska PGFTU. Men enligt regelverket får israeliska företag får inte skicka pengar till Palestina. Det har lett till att Hamas anklagat palestinska LO för korruption. Nu är den frågan löst och samarbetet kan fortsätta och det palestinska facket får sina pengar.

 

Per Eklund

per.eklund@daladem.se