Vid bygget av Mall of Scandinavia plockades Elektrikerförbundets skyddsombud Claes Thim bort från arbetsplatsen. Orsaken var att han bedrev arbetsmiljöarbete. Beställarledet utövade påtryckningar på Claes arbetsgivare som då tog bort honom från arbetsplatsen. I Uppdrag granskning (18/1-17) framgår att han även blivit svartlistad på andra arbetsplatser. Att på detta vis omöjliggöra arbetsmiljöarbete är enligt svensk lag förbjudet. Vi elektriker på Elajo i Västervik vill med detta uttalande uttrycka vår bestörtning över denna antifackliga personalpolitik.

Vad som är ett steg värre är att vårat eget fackförbund, som är känt att vara ett stridbart fack, väljer att vända Claes Thim ryggen och inte ta frågan till Arbetsdomstolen. Med detta agerande sänder man tydliga signaler till arbetsgivarsidan: ni behöver inte respektera våra skyddsombud, ni behöver inte följa lagen, ni kan göra som ni vill. Mellan 2008 – 2014 har 73 arbetare omkommit på svenska byggen, endast 15 ärenden har lett till åtal varav ynka 5 har lett till fällande domar.

Vi ger vårt fulla stöd till Claes Thim och alla andra som bedriver ett livsviktigt arbetsmiljöarbete på våra arbetsplatser. Vi fördömer arbetsgivare som inte tvekar inför att riskera våra liv och hälsa för att tjäna några extra kronor. Vi riktar vår skarpaste kritik till vår förbundsledning för sitt ryggradslösa agerande i detta ärende.

Elektrikerförbundets fackklubb på Elajo i Västervik,
antaget vid årsmötet den 9/2 2017