Jag har under en massa år försökt få fackbranschen att ta upp det största felet på svenska arbetsmarknaden. Nämligen a-kassan.
A-kassan är en konstruktion av regeringen och riksdagen med stöd från arbetsgivarna. Att hamna i klorna på a-kassan är ett he….e. Man blir därigen livegen. Du kan inte påverka din situation. Läs om a-kassans regler ): Lagen 1997-238.

Från ledarsida – Legitimiteten och tilltron till försäkringen undergrävs, anser Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Det är regeringen och riksdagen som bestämt reglerna. Facken måste börja angripa bakgrunden till a-kassan stelhet. Nämligen att det måste finnas arbetslösa så att staten och kapitalet inte behöver betala för våran arbetsbörda, Pengar finns!

Jpab