Byggnads upptäckte under sin arbetsmiljövecka att det var stor brist på dammskydd.

982 skyddsronder gjordes runt om i landet under en vecka i oktober. Mer än en tredjedel av arbetsplatserna hade brister i form av asbest, damm och kemiska hälsorisker skriver tidningen Byggnadsarbetaren. Ofta saknades riskbedömningar, dammsugare och personlig skyddsutrustning. Skyddsombuden hittade 16 brister gällande asbest och två arbeten stoppades helt.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se