Enligt ett regeringsförslag till förändringar av arbetslöshetsförsäkringen, ska nu fackligt förtroendevalda räknas på samma sätt som vid förvärvsarbete.

I tillämpningen för arbetslöshetsförsäkringen så finns det i dag ett glapp för förtroendevalda, inte bara fackligt förtroendevalda, som arbetar för sitt uppdrag delar av sin arbetstid.

Förtroendevalda som arbetar på 40 procent av heltid jämställs enligt regelverket med förvärvsarbete. Men om förtroendeuppdraget är av mindre omfattning inte jämställs med förvärvsarbete. Detta har lett till att en fackligt förtroendevald fått lägre ersättning från a-kassan.
Nu kommer ett förslag där all tid som förtroendevald ska jämställas med förvärvsarbete.

I förslaget till förändringar av lag finns flera andra punkter. Bland annat att förtroendeuppdrag inte ska anses utgöra lämpligt arbete vid tillämpning av bestämmelser om varning och avstängning.
Lagförslaget ska nu gå genom ett remissförfarande och diskuteras i riksdagen. Förändringarna föreslås träda i kraft 2 april 2018.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se