• Foto: Tomas Nyberg

I mitten av februari får vi veta vilka krav Elektrikerförbundet ställer på motparten i årets avtalsförhandlingar. De har tagits fram under en process som så smått började redan i våras.
– Nytt i år är att avtalet går ut den 30 april, säger Urban Pettersson, förbundets förhandlingschef.

För Svenska Elektrikerförbundet togs de första formella stegen inför den avtalsrörelse som står för dörren redan i våras för att fortsätta med en större avtalskonferens under hösten. Därföre stod det medlemmar respektive verksamhetskretsar fritt att lämna in motioner angående ting som ansetts ska tas upp när det är dags att sätta sig vid förhandlingsbordet.
– Gången inför årets avtal är lite enklare än förra året eftersom nuvarande avtalet bara blev ettårigt. Vi har därför kunnat föra över många krav från förra året som inte togs med då, säger Urban Pettersson.

Innan kraven så småningom ska överlämnas till motparten ska kraven förstås gås igenom för att se om de fortfarande är aktuella.
Sista hela veckan i januari ska förhandlingsdelegationen fastställa de krav i de kommande förhandlingarna om Elektrikerförbundets styrelse därefter ska fatta det formella beslutet om.
I skrivande stund återstår bara ett par dagar innan styrelsen ska fatta beslut.

Är det något krav du kan bjuda på?
– Haha, nej det kan jag inte.

För efter det styrelsebeslutet väntar två-tre veckors tystnad, fram tills att Elektrikerförbundet växlar krav med motparten.
Något som Elektrikerförbundet, i likhet med praktiskt taget hela den övriga arbetsmarknaden har att förhålla sig till är märket. Det är alltså det avtal som industrins parter kommer överens om.
Därav en anledning till att nuvarande avtal löper ut först den i månadsskiftet april-maj.
– Tidigare har det beskeden vi fått från arbetsgivarna bara varit pass, pass, pass, förklarar Urban Pettersson.

Eftersom Elektrikerförbundet förordar ett avtal om tolv månader tyder en del på att även kommande avtal löper ut i månadsskiftet april-maj näst år.
Organisatoriskt består avtalsdelegationerna på installations- respektive kraftsidan av sju respektive fem ledamöter. I den förra består den av fyra från produktionen/förtroendevalda, och tre ombudsmän. Motsvarande siffror för kraftavtalet är tre respektive två.

Installationsavtalet omfattar mellan 18 000 och 20 000 av förbundets medlemmar medan 1 200 lyder under kraftavtalet.
– Ja, vi har ytterligare avtal också men de är små och omfattar i en del fall bara några enstaka företag, säger Urban Pettersson.

 

Viktiga datum

* 19-20 oktober 2016 hölls avtalskonferens.

* 7 och 22 november hölls utbildning och möten för avtalsdelegationerna.

* 25 januari 2017: Installationsdelegationen tar ställning till avtalskraven.

* 26 januari: Avtalskraven beslutas formellt av förbundsstyrelsen.

* 14 februari: Avtalskrav växlas med Energiföretagens arbetsgivareförening.

* 16 februari: Avtalskrav växlas med arbetsgivarsidan, Eio, Elektriska installatörsorganisationen.

* 31 mars: Industriavtalet löper ut. Industrins parter sätter sedan märket som övriga arbetsmarknaden sedan brukar förhålla sig till.

* 30 april: Elektrikerförbundets nuvarande avtal upphör att gälla.

 

 

Eric Salomonsson
eric.salomonsson@mittmedia.se