• Foto: Tomas Nyberg

Produktionen inom byggsektorn ökade under hela förra året. I slutet av året syns en stark uppgång på 4,6 procent bara från november till december. Produktionen inom industrin visar däremot en nedgång.
Uppgången i produktionen i december drevs av tjänstebranscherna. Byggsektorns produktion utvecklades starkast. Svagast utvecklades industriproduktionen som minskade med 1,2 procent jämfört med november.
I en jämförelse mellan december 2016 och samma månad året innan visar byggproduktionen en uppgång på 11,3 procent, medan industriproduktionen visar en nedgång på 0,8 procent.

Helena Forsberg