• Fackförbundsekonomi som duplobygge. Daniel Lundblad från Alingsås har tagit lärdom av Hans Rosling, när han ska förklara saker. Här försöker han förklara olika intäkter och kostnader, genom att bygga duplo-bitar. Foto: Per Eklund

Elektrikerförbundet lägger nu fokus på att rekrytera fler medlemmar. De satsar på kontakter med nyutbildade och i ett projekt möter man nu en grupp elektriker som valt att inte vara medlemmar och lyssnat på deras argument.

– Tyvärr tvingas jag konstatera att det inte fungerar tillräckligt bra i dag. Vi måste bli bättre. På något sätt känns detta nedprioriterat. Vi borde öka medlemsmässigt med denna starka arbetsmarknad, ändå gör vi inte det, sa Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin i sitt öppningsanförande.

Han menade att man nu måste vara självkritisk hur arbetet fungerar.

– På många arbetsplatser får vi nu höra att de inte ser röken av oss. Detta är oacceptabelt. Vi lämnar ju en massa elektriker i sticket.

I en satsning har förtroendevalda suttit vid telefonen och ringt upp totalt 3000 elevmedlemmar som kommit ut i jobb. Detta har resulterat till att en hel del av dem blivit medlemmar.

En annan satsning har varit att mer organiserat möta elektriker som valt att stå utanför förbundet. Lyssna på deras argument på träffar i Stockholm och Göteborg. Frågor som medlemsavgiften, politiska obundenhet och fackets möjlighet att verkligen göra skillnad, har varit frågeställningar som diskuterats. I dag är det osäkert vad projektet leder till.
Förbundsstyrelsen fick sin vilja igenom i alla frågor när Centrala representantskapet diskuterade och beslutade om de motioner som lämnats in.

De stora debatterna kom utifrån en motion om miljöfrågor och om hur organisationen behandlar motioner till LO-kongressen.
Miljöfrågorna handlade både om vilken typ av telefoner som Elektrikerna ska ha för anställda och förtroendevalda och vilket som ska vara huvudmatalternativet vid kurser och konferenser, kött/fisk eller vegetariskt.

– Vi ska inte tvinga folk att äta vegetariskt, sa Kent Olof Jacobsson.

Efter en förhållandevis lång debatt om dessa frågor, kunde man ana en viss irritation från Ulf Carlsson i förbundsledningen.

– Är det det här vi ska diskutera. Vad är viktigast, den fackliga verksamheten eller vad vi äter.

En av motionerna som fick bifall var att medlemmar som tar tjänstledigt mer än tre månader för att till exempel resa ut i världen eller bygga hus, får en sänkt medlemsavgift.

Per Eklund