• Viktor Nordmark t v vill gärna veta mer om ackord. Klubbstyrelseledamoten Christoffer Beckman på Be & Co säger att ny ATL-cirkel är på gång. Den förra blev snabbt fulltecknad.Foto: Leif Göbel

 • Takdosejobb inne i modulfabriken. Allt sker inomhus. Men det finns också elektriker som utför slutmontage när modulerna monteras ihop på plats. Foto: Leif Göbel

 • Interiör i fabrikshallen på husfabriken. En ny fabrik som är mycket större byggs för fullt. Foto: Leif Göbel

 • Elektriker studerar dagens ritningar på Lidbäcks.. Foto: Leif Göbel

 • Linda Eitzenberg tv och Caroline Meller, Eitech håller på med datanät. Foto: Leif Göbel

 • Linda Eitzenberg på Eitech gör i ordning datakablar. Foto: Leif Göbel

 • Be & Co har jobbat med olika entreprenader i centrala Piteå i många år. Christoffer Beckman från Luleå kommer inte ifrån Piteå på grund av alla jobb. Foto: Leif Göbel

 • Här gör man slutfinish i ett garage i anslutning till storhotellet Tage. Foto: Leif Göbel

 • Ledande montören Daniel Niva, t v och praktikanten Oskar Skog framför trygghetsboendet på Mjölkudden i Luleå. Foto: Leif Göbel

 • Foto: Leif Göbel

 • Anders Bergdahl, Assemblin, kollar in i ett trafoskåp på fördelningsstationen Lövskatan i Luleå. Foto: Leif Göbel

 • Joakim Nittikko, Assemblin bland alla svartkablar utanför nya fördelningsstationen. Foto: Leif Göbel

 • Interiör i en av fördelningsstationen Lövskatans hallar. Det som tidigare stod ute står idag inomhus. Foto: Leif Göbel

 • Eftermiddagsskiftets elektriker på Lidbäcks husmontagefabrik i Piteå samlade på trappan till matsalen. Foto: Leif Göbel

 • Foto: Leif Göbel

När väntläget i Malmfälten släpper behövs betydligt fler elektriker.
Men det är bra med jobb även i dag.
Elektrikern for till Norrbotten för att känna av hur det ser ut för elektriker i Sveriges nordligaste del.

Elektrikern var i oktober 2014 i Norrbottens län och besökte Kiruna och Malmberget/Gällivare. 60 000 norrbottningar har sin försörjning från gruvnäringen. Vi skildrade mångmiljardplanerna på omfattande stadsomflyttningar.
En del av det har gått i väntläge på grund av konjunkturerna på världens råvarubörser. Men det mesta kommer att bli av, men senare.
2016 besöker vi åter Norrbotten nu med fokus på tillväxtstäderna vid kusten – Luleå med 75 000 invånare och Piteå med närmare 42 000. Här har elfirmorna en mycket att göra.

Hetast är nog Piteå. Här finns sågverk, två stora pappersmassabruk, husbyggnadsfirma och Piteå Havsbad såklart, Norrlands Riviera. På stan träffar vi ett gäng elektriker från Be & Co (Elbyrån Bertgren och Co) som funnits sedan 2000.
De toppade 2005 med ett 120-tal montörer, nu är man ett drygt 40-tal. De vi träffade hade flyttat runt i centrala staden på olika om- och nybyggnadsprojekt. Bostäder, hotellet Tage, gallerior och olika affärslokaler. Flera har varit där i många år och jobben bara fortsätter. Som mest under hotellbygget var de 36 elektriker.
Christoffer Beckman från Luleå sitter i klubbstyrelsen. Han har fullt upp och nästan svårt att hinna med allt. Det finns ett växande intresse för att jobba på ackord. Förra cirkeln i verksamhetskrets 28 fulltecknades snabbt, en ny lär nu vara på gång.
Lindbäcks Bygg AB är Sveriges ledande aktör inom industriellt byggande av flerbostadshus. Med modern teknik bygger de bostäder inomhus och monterar sedan direkt på plats. Produktion omfattar hyreslägenheter, bostadsrätter, studentlägenheter, äldreboende, seniorboende 55+ och trygghetsboende.

Varje vecka levereras och färdigställs 1 200 kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder, cirka 20 lägenheter. Idag har Lindbäcks 250 medarbetare men räknar med 400 då den nya fabriken står färdig vid årsskiftet 2017/2018. Då kommer de att tredubbla produktionen och då behövs även fler elektriker.
I fabriken arbetar man sedan i våras tvåskift. 05.30-14.30 och 15.00 till 01.00. Här arbetar nio elektriker. Det är Bravida som har kontraktet just nu.
Vi träffar eftermiddagsskiftet och Jonas Lundqvist från Piteå visar oss runt på fabriken och demonstrerar hur elektrikernas jobb går till. Man arbetar inomhus i fabriken men det är också elektriker som gör slutmontagen på plats när husen sätts ihop. Man har förhandlat fram en slags garantilön som ligger runt 205 kr/timmen.

I Luleå byggs bostäder som aldrig förr. Målet var satt till 1 500 nya till 2018 men nu lutar det åt 2 000. Stan växer snabbt. På Mjölkudden i Luleå är två elektriker, från Be & Co och en praktikant, sysselsatta med ett trygghetsboende för 70-plus. Det är kommunala Lulebo som är beställare. Där blir 80 lägenheter, 47 till 72 kvadratmeter, plus gemensamhetslokaler, hobbyrum, värd/värdinna, tvättstuga, några lägenheter som kan hyras för anhöriga på besök och en bastu.
Luleå satsar på denna typ av boende. Husen och lägenheterna i ett trygghetsboende ska vara anpassade för rullstolsburna. Det får inte finnas hinder som nivåskillnader, trappsteg och höga trösklar.
Belysningen ska vara förstärkt i hall, kök och badrum. Balkonger bör vara inglasade. Tvättstugor, förråd och soprum ska också vara lättillgängliga. Det ställs även krav på att utemiljön ska vara trygg och säker, det ska finnas sittplatser, bra belysning och halkfria gångvägar.

Ledande montören Daniel Niva visar runt och berättar att projektet på elsidan omfattar över 10 000 timmar inklusive nya garaget mittemot för 400 bilar. Man utför jobbet som ett ackordsarbete där lönen är beräknad till över 200 kr/timmen.
Lövskatan är en gammal fördelningsstation i Luleå som tjänat ut sin roll, på samma plats har Luleå Energi byggt en ny transformatorstation (fördelningsstation) 52/12 kV. Stolpledningarna ska kopplas ner i jord och allt ledas in till stationen inne i en helt ny byggnad. Det ger större driftsäkerhet.
Här har Assemblin utfört entreprenad på 4 000 timmar, också det ett ackordsjobb. Vi träffar Anders Bergdahl från Kalix och Joakim Nittikko från Sunderbyn som visar runt. Man har monterat ställverket, ordnat belysning och kopplar ihop kraftkablarna in och ut från stationen. Firman har gott om jobb och söker nytt folk.

Ute på Bergnäset träffar vi två elkvinnor vid en tidigare gymnasieskola som förändras och nu stegvis fylls med nya företag och verksamheter. Caroline Meller och Linda Eitzenberger håller på med ett digitalt nätverk för en ny kontorsmiljö. De är anställda av Eitech men har varit på flera olika elfirmor tidigare.
Caroline, från Luleå, började som elektriker 2012 och har hållit på en hel del med fiber och data. Linda, från Råneå, började 2007 och har arbetat mycket med larm, passage, datornät och övervakningssystem. De trivs med sitt yrkesval och glädjer sig åt att det börjar bli fler tjejer inom yrket.

Leif Göbel

 

Fakta: Norrbotten

Norrbottens län (landskapen Norrbotten och Lappland, den norra delen) motsvarar cirka en fjärdedel av Sveriges geografiska yta. Här bor cirka 250 000 invånare i 14 kommuner. Större städer och samhällen är Luleå, Piteå, Boden, Kiruna, Gällivare och Kalix.

Länet brottas med svag befolkningsutveckling, ökad andel äldre, verksamheter som inte går att bemanna med egen personal. De tunga basindustrierna sysselsätter många externa leverantörer. Norrbotten står inför en omfattande generationsväxling på arbetsmarknaden. Mer än en tredjedel av den sysselsatta arbetskraften år 2010 förväntas gå i pension till och med 2025, samtidigt som den arbetsföra befolkningen förväntas minska. För att klara industrins och den offentliga sektorns behov måste befolkningen öka via inflyttning, att flera unga stannar kvar och ökad invandring. Man har låg andel invandrare jämfört med övriga Sverige. Utvecklingen har varit att städerna vid kusten har ökat på inlandets bekostnad.

Utöver den offentliga sektorn (kommun och landsting) som är dominerande arbetsgivare (40 % av sysselsättningen) arbetar många inom de traditionella näringarna gruv- och stålindustri, elproduktion, skogsindustri. Turismen är en växande bransch i betydelse.

Det samlade förädlingsvärdet av de varor och tjänster som producerades i Norrbotten uppgick 2010 till över 103 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring 3 procent av rikets BNP. Det är nummer sju i Sverige efter storstadslänen, Östergötland och Jönköping. Ser man på produktionen, förädlingsvärdet, i förhållande till folkmängd ligger Norrbotten bland topp tre i landet.
Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län, officiell statistik/rapporter.

 

Fakta: Verksamhetskrets 28

Verksamhetskrets 28 täcker en stor geografisk yta och omfattar Västerbottens och Norrbottens län. Man ingår i Region Nord med servicekontor i Sundsvall. Inom kretsen finns 1 711 aktiva medlemmar, av dessa är 56 kvinnor (3,3 procent). I september var 25 arbetslösa. Man har få elevmedlemmar. Organisationsgraden är traditionellt mycket hög jämfört med övriga landet.

De största elfirmorna i Norrbotten är Elbyrån Bertgren och Co (Be & Co), J & B Elinstallationer, Bravida, Assemblin El AB och Eitech.

Verksamheten leds av ett verkställande utskott på tre personer. Just nu finns ingen verksamhetsledare. VU-ledamöter är Hans Åkerman och Johan Lindblom, från Umeå. Det finns kontor i Luleå (Fackens Hus), Piteå och Kiruna som tidvis är bemannade av ombudsman. Mikael Forsberg har som ombudsman ansvar för Norrbotten. Peter Svensson ansvarar för Västerbotten.