• Från olycksplatsen i Tyfors, där två linjemontörer omkom i november. Foto: Per Eklund

Det kommer att ta lång tid innan vi vet vad som hände vid dödsolyckan i Tyfors i början av november.
– Det är ett pussel. Vi har träffat hälften av de vi vill höra. Kanske vi har fått in alla versioner till nyår, säger Jens Skants på Arbetsmiljöverket i Falun.

Ellevio har nu sagt upp kontraktet med entreprenören Leonhard Weiss.
Elektrikerförbundet menar att Folksam som är en av ägarna av Ellevio, måste ta ett bättre ägaransvar.

Två estniska linjemontörer avled vid en olycka i västra Dalarna den 7 november. Omedelbart efter dödsolyckan startades flera oberoende utredningar, som alla tar tid.
– Fortfarande tar vi in uppgifter. Vi träffar alla parter, vi vill höra alla versioner. Sen ska vi göra våra bedömningar, säger Jens Skants.
Från Arbetsmiljöverket går man sedan till åklagare för prövning. Sen är det upp till åklagare att ta beslut om det blir eventuellt åtal i frågan.
Det är inte ovanligt att det tar ett eller två år innan frågan hamnar inför domstol.
Det är också först då det kan bli offentligt vad som verkligen hände. Om åklagare inte väljer att åtala, så kan händelseförloppet mycket möjligt hamna i arkivet och sekretessbelagt.

Från Ellevios sida säger man att man avbrutit avtalet med entreprenören Leonhard Weiss. Ett mycket ovanlig åtgärd.
– Vi ser att de brutit mot vår uppförandekod så pass grovt att vi inte kan fortsätta, säger Jonatan Björck, pressansvarig his Ellevio.
Hos Ellevio arbetar man också med en egen utredning om olyckan.
– Jag har svårt att kommentera innehållet i utredningen, säger Björck.
Arbetet med att modernisera elnätet mellan Lesjöfors och Fredriksberg ska slutföras, med en annan entreprenör. Vilken vet inte man i nuläget.

– Vi ska slutföra arbetet på ett säkert sätt. Samtidigt pågår ett arbete med säkerhet. Det är ingen quick fix. Det är ett arbete som inte har något slut. Olyckan har skapat en helt ny situation, som vi måste titta brett på, säger Jonatan Björck.

Från Elektrikerförbundet har man nu också tagit en diskussion med Folksam som är en av de svenska ägarna av Ellevio. Folksam äger 17 procent av Ellevio, och tillsammans med första och tredje AP-fonden, äger man halva Ellevio. Den andra halvan ägs av Borealis Infrastructure Management, ett kanadensiskt investeringsföretag.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se