• Isabell Öberg är ombudsman inom Elektrikerförbundets Region mitt. Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Isabell Öberg har samlat elektriker på Umia i Uppsala. Under mötet bildas en klubb på företaget och men väljer en styrelse. Foto: Tomas Nyberg

 • Stefan Lyxell är ordförande för den nya klubben på Alltek. Foto: Tomas Nyberg

 • Neal Rhoode, skyddsombud. Foto: Tomas Nyberg

 • – I höstas satte vi ner foten, säger Patrik Ladublå på Alltek. Foto: Tomas Nyberg

 • Elis Karlsson, sekreterare i klubben på Alltek. Foto: Tomas Nyberg

Vad gör en ombudsman hos elektrikerna egentligen? Det finns 20 000 medlemmar runt om i Sverige och många har aldrig mött någon ombudsman. Vi åkte till Uppsala för att träffa ombudsmannen Isabell Öberg.

Vi träffar henne i Byggfackens hus i Uppsala. Hon har samlat en nyvald klubbstyrelse på elföretaget Alltek för att gå igenom grunderna hur en styrelse arbetar.
Isabell är ombudsman för Elektrikerförbundet och alltså anställd av förbundet. De flesta aktiva i Elektrikerna är ju annars förtroendevalda på företagen och får sköta en del av sitt fackliga arbete enligt förtroendemannalagen.

Sin ordinarie arbetsplats har Isabell Öberg på Byggfackens hus i Västerås. Hon har Uppland och Västmanland som sitt arbetsområde. I Uppsala har hon ett kontor, som hon använder när hon är där.
Tillsammans med fyra styrelseledamöter på Alltek, går hon igenom stadgar för Elektrikerna, visar på de lagar som de har att förhålla sig, tittar på delar av avtalet och en massa annat. Efter några timmar släpper hon dem för att de ska kunna ha sitt första ordentliga styrelsemöte där de ska bestämma hur de ska arbeta.
Stefan Lyxell är ordförande i den nybildade klubben. Han har lite vana från fackligt arbete i andra företag.
– Jag ringde Isabell. Vi har många unga medlemmar som funderar på vad man ska ha facket till, säger Stefan.

På Allteck har Isabell hjälpt till att bilda klubb och nu är det alltså dags för att få i gång det fackliga arbetet.
Patrik Ladublå, som ansvarar för lärlingsfrågor i den nya styrelsen, konstaterar att det finns ett stort behov av att bolla frågor med någon som kan ge råd. Behovet att få stöd och hjälp är stor för de lokala klubbarna.
– Man skulle behöva några fler ombudsmän, säger Stefan.
Det blir mycket små och stora frågor med styrelsen på Alltek. Bland annat det här med GPS i bilarna, eller positioneringsteknik i arbetslivet som det också kallas.
Efter en lunch på en näraliggande restaurang, sätter sig Isabell en stund för att ringa och fixa andra uppgifter.
– Jag gillar verkligen mitt jobb. Som ombudsman är ingen annan dag sig likt och man ställs för nya utmaningar nästan varje dag.

Hon trivs alltså ganska bra, men när jag frågar om hennes val i livet, svarar hon.
– Skulle jag välja i dag skulle det vara fantastiskt att vara förtroendevald på fältet. Våra förtroendevalda är de viktigaste. Som förtroendevald kan du vara med och påverka ditt företag och Elektrikerförbundet.
De flesta av Elektrikerförbundets ombudsmän har tidigare jobbat som elektriker och varit fackligt aktiva i lokala Elektriker-klubbar. Isabell har gått en lite annan väg. Hon utbildade sig först till svagströmselektriker. Sen vidareutbildade hon sig inom el hos Lernia.
– Jag reparerade kopparkabelnätet mot Skanova/Telia. Man var ute året om, jag fick åka ner och se det Gudrun efter lämnat sig.
Isabell var ordförande i klubben på Relacom och jobbade aktivt inom Seko.
– Jag var med på Seko:s kongress när 6 F bildades.

Så småningom fick hon möjlighet att gå en av de ombudsmannautbildningar som LO har för medlemsförbunden. När det blev ett vikariat som ombudsman hos Elektrikerna fick hon möjlighet att prova det. Och sen är hon kvar. I dag som fast anställd.
På eftermiddagen i Uppsala har hon samlat elektriker från företaget Umia. Företaget, som har sin bas i norra Sverige, men nu också etablerat sig i andra delar av Sverige.
Ett 15-tal unga elektriker på Umia ska bilda klubb och välja styrelse. För de flesta är det nog det första klubbmötet i livet.

Firman har varit i gång ett år i Uppsala och ett par av killarna som har tidigare facklig erfarenhet har tagit initiativ till att bilda klubb. Isabell agerar mötesordförande och försöker se till att alla formella beslut blir riktiga och efter en del diskussioner har man tagit beslut om att bilda en klubb, fått till en styrelse och valt skyddsombud.
Robin Bergholtz blir vald till ordförande för klubben. Oskar Larsson, Emil Johansson och Patrik Ejdepalm blir ledamöter i styrelsen- Sebastian Svedén blir ersättare och skyddsombud tillsammans med Oskar Larsson.
I Isabells jobb ingår också att jobba med ett samarbetsorgan som heter Galaxen. Arbetsgivare, fack, arbetsförmedling och försäkringskassa samarbetar för att hitta framgångsvägar för personer som till exempel skadat sig och fått ett arbetshandikapp. Ett annat samverkansorgan är där byggbranschen, skatteverket, ekobrottsmyndigheten och facket träffas.
– Det är ett bra forum för sånt som händer i branschen vad gäller svartarbete när utländsk arbetskraft utnyttjas.

Du jobbar för att få till stånd en bra arbetsmiljö för Elektrikerförbundets medlemmar. Hur är det din egen arbetsmiljö?
– Saknar en kollega jag kan bolla frågor med ibland. Men jag har en bra relation med Byggnads ombudsmän och ser dem som mina kollegor.
Isabell konstaterar att det kan vara svårt att koppla bort jobbet på kvällstid och ibland blir det kanske inte de raster och luncher som behövs.
– Vi ser över vår arbetsmiljö. Måste försöka ta den tid för lunch och fika som på en vanlig byggarbetsplats och släppa jobbet när man kommer hem. Det finns kollegor som inte mår bra av att ha för mycket att göra. Jag har haft bra stöd av kollegor som träffat den berömda väggen.
Isabell åker efter klubbmötet med Umia hem till Västerås. Dagen efter handlar arbetet mycket om kontakter med företag i området. Det är en förhandling om nattarbete, som kräver sitt, det är kontakt med ett företag som har arbetsbrist.
– Det kan vara lite ensamt ibland. Det är ensamt när man transporterar sig. Till exempel åker från Västerås till Forsmark. Men så fort man kommer fram är det inte ensamt längre.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Fakta: Isabell Öberg

Tidigare jobb: Utbildad svagströmselektriker och vidareutbildad inom el på Lernia. Jobbat som teletekniker. Arbetat fackligt inom Seko. Klubbordförande 2005. Ombudsman i Elektrikerna sen 2013.
Ålder: 39
Bor: I Västerås i ett kedjehusområde.
Kör: En Volkswagen Passat 150 hk gas bil. Tar mig från A till B.
Familj: En man och en hund och lite dammråttor.
Läser: Fantomen och allt som kommer in via fackliga sfären. Fackligt nära böcker.
Lyssnar på: Robbie Williams. Tonårsrock, säger en del.
Tittar på: Marwell comics.
Motto i livet: ”Lev ditt liv som det vore ditt sista.” ”Respekt är nånting du förtjänar.”

 

Ombudsmän i Elektrikerna

Elektrikerförbundet har ett drygt 30-talet lokala ombudsmän ute i landet. Ombudsmännen är oftast tidigare elektriker och fackliga förtroendevalda, som numera är anställda av Elektrikerförbundet för att bland annat sköta förhandlingar och stödja klubbar och fackligt förtroendevalda.

 

Isabells vecka

Måndag
Hantera inkommande ärenden och avslutar ärenden. Förhandlar om ny filial. Plats Västerås.
Tisdag-Onsdag
Deltar på kvinnornas nätverks konferens i Stockholm.
Torsdag
Informerar och utbildar ny klubb inför sitt första styrelse möte. Halva dagen. Samtalar med företag berörande nattarbetet inför förhandlingen. Medlems möte med Umia och val av styrelse görs. Plats Uppsala.
Fredag
Hanterar inkommande ärenden och avslutar ärenden. Kontakt med företaget berörande arbetsbristförhandling. Förhandlar med företag berörande nattarbetet. Rådfrågar arbetsmiljöverket berörande nattarbetet som ett företag hävdar att är samhällsnyttigt anläggning. Plats Västerås.