• Elektrikern Claes Thim är utsedd till årets fackliga hjälte av LO Ung och också Årets skyddsombud av LO i Stockholms län. . Foto: Eric salomonsson

Elektrikern Claes Thim utsågs vid LO:s ungdomsdagar till vinnare av priset Årets hjältedåd.
När LO i Stockholms län hade sitt höstmöte utsågs han också som årets skyddsombud i länet.

LO Ung delar varje år ut ett pris till den eller de som hjort någon betydande insats inom facket. I år var det Claes Thim, aktiv inom Elektrikerförbundet, som uppmärksammades för det han gjorde för arbetsmiljön på bygget av köpcentret Mall of Scancinavia i Solna.

I ett uppmärksammat reportage i Uppdrag Granskning berättade han hur byggherren tvingade bort honom från arbetsplatsen, utifrån hans arbete som skyddsombud.

– Claes Thim är en mycket värdig vinnare. Med mod och integritet har Claes kämpat för sina kolleger och stått upp mot arbetsgivaren för att säkra en trygg och säker arbetsmiljö under byggandet av Mall of Scandinavia, säger LO:s ungsekreterare Josefin Johansson.

Juryns motivering till priset:
Med ett outtröttligt engagemang och rättvisepatos har Claes visat att det inte finns några gränser för hur viktig den fackliga kampen är. Han tar inte bara strid för sig själv och för sina kollegor utan även för alla andra arbetares rättigheter. Oavsett vad du jobbar med, var du kommer ifrån eller vilken gud du tillber, du har samma rätt att känna dig säker och trygg på jobbet.
Genom hela arbetarrörelsens historia har de funnits där, hjältar som Claes, som ständigt sätter laget före jaget. Allt för att nå det större målet – respekten för alla människors lika värde och rätt.
Juryn bestod av LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström, SSU:s ordförande Philip Botström och ABF:s ordförande Helen Pettersson.

Några dagar senare får Claes Thim ett nytt bevis för sitt arbete.

Tisdagen den 29 november hade LO i Stockholms län sitt representantskaps höstmöte. Även där fick Claes Thim pris som Årets skyddsombud.

I motiveringen ttill priset säger LO i Stockholms län följande:

”Claes har enträget kämpat för att skapa en god och trygg arbetsmiljö och gav aldrig upp trots att motståndet var kraftigt. I sin roll som skyddsombud drev han på för ett aktivt säkerhetsarbete på ett föredömligt vis. Detta genom att bl a uppmärksamma livsfarliga brister i nödutrymningsvägar, utrymningslarm och branddörrar. Han har även aktivt verkat för att få ansvariga på arbetsplatsen att ta dessa frågor på största allvar. När Claes vände sig till media för att uppmärksamma bristerna i arbetsmiljön på sin arbetsplats riskerade han både sin dåvarande anställning men även framtida anställningar. Rakryggad valde dock ändå Claes att berätta om arbetsförhållanden i Sverige. Såväl statsminister, arbetsmarknadsminister och LO:s ordförande reagerade starkt på det Claes uppmärksammat. Genom att sätta arbetsmiljön för sina arbetskamrater som högsta prioriterat är Claes ett föredöme för alla skyddsombud.”

Per Eklund

Uppdaterad artikel.