• Viktor Nordin 24, Malmö, Assemblin: – Vi borde få betalt för de timmar vi är på jobbet. Jag är bunden i nio timmar, då borde jag ha betalt för nio timmar. Jag kan inte åka hem. Drömmen är väl att vi inte ska betala det. Kanske skulle börja med en kvart om dagen. Raster måste vi ha, vi måste äta. Hinner inte göra något mer än att äta. Dessutom sköts mycket jobbsnack, som man inte har tid med när man är ute och jobbar. Sen är det tillägget som ledande montör. Det ska du ha så fort du håller i ett jobb. Även om det är under fem man och under fem dagar. Foto: Per Eklund

    Stefan Andersson, 30, Dalby, Apq Lund: – Jag skulle vilja ha betalning under frukost och lunch. Vi närvarar på arbetet, men det är inget vi kompenseras för. Man pratar om att det är fritid, men man är egentligen inte fri. Jag skulle vilja ha nån form av ersättning, men inte att det räknas som arbetstid. Du är ju låst på arbetsplatsen i nio timmar, men får betalt för åtta timmar under den tid jag arbetar. Vi kan ju i dag ha ersättning för restid. Det blir ju en form av lön. Det vore bra om det blev något som åtminstone något som är ett steg i den här riktningen. Foto: Per Eklund

  • Sami Kivioja, 37, Luleå, Umia AB: – Friskvård på arbetstid tycker jag är viktigt, för att kunna orka med jobbet. Om man ska jobba till man är 65, då måste man orka ända dit. Många pratar om hur det blir förslitningsskador. Man kan börja med en timme friskvård i veckan. Det bästa vore om det var ett krav i arbetet att ha friskvård. Har en känsla av att man skulle röra sig mer. Det är många ensidiga rörelser. Skulle kanske funka att ha det arbetsplatsvis i grupp. Alternativet är individuellt. Det är svårt hur man löser det utan att inverka på ackordet. Foto: Per Eklund

  • Roland Alfredsson, 44 år, Norrtälje, Bravida Danderyd: – Jag vill jämna ut fördelningen för fullbetalda vid ackordsjobb. Nu är det månadslönen som styr. Jag vill få det mer rättvist, mer jämnt. En annan viktig fråga är att arbetsmiljö och ackord hör ihop. Om vi ska jobba med ackord, så går det inte att jobba om det ligger prylar överallt. Om vi tillämpar ackordsarbete, kan vi ställa krav om att det inte ska vara stökigt. Arbetsgivaren tjänar heller inga pengar om det ligger plyfaskivor i vägen. Det blir win-win till båda sidor. Foto: Per Eklund

  • Mikael Andersson, 46, Skövde, Assemblin: – Att jämna ut det nya ackordssystemet, till den fördelning det var innan. Vi har sålt vår själ när det gick igenom. Det har varit en stöttepelare att vi ska ha lika lön för lika arbete. Resultatet har blivit en splittring och ett stort spann. Till exempel kunde entreprenadmontörer komma in i ackordslaget och ha betydligt högre betalt.Det här är ju en ideologiskt fråga. Jag blev så förbannad när det kom att jag ville gå ur. Det gamla såldes iväg för en alldeles för liten penning. Det finns egentligen inga pengar i världen för detta. Foto: Per Eklund

  • Jonas Gustafsson, 34, Hagby, Bravida Kalmar:  – Du ska ha ledande montörs-tillägg så fort du är ledande montör. Det borde vara en självklarhet. I dag utgår ett tillägg till ledande montör om det är fem personer och fler under fem arbetsdagar. När det är fem montörer, är det första gången du har tid att sköta dina åtaganden som ledande montör. När du är ensam eller två, då är du är inte berättigad till ersättning. Då ska du dels producera i åtta timmar, och samtidigt samorda. Du ska samordna med snickare och ta hand om material. Foto: Per Eklund

  • Anders Eriksson, 48, Uddevalla, Ombudsman Elektrikerförbundet: – Ett sätt att komma åt oseriösa arbetsgivare. Vi behöver någon form av huvudentreprenörsskap, där seriösa företag som lånar in personal tar över ansvaret. Det är stora problem i dag. I mycket är det ett storstadsproblem. När det väl uppstår blir det extrema problem för de som drabbas. Om det inte är ett stort problem, borde det vara lätt att lösa, billigt att lösa. En hårdare kontroll av företag som inte är seriösa. Branschen skulle få stor nytta av ett sånt avtal. Foto: Per Eklund