LO har begärt förhandling med Svenskt näringsliv om försäkringarna där LO kräver ordning och reda.
För Elektrikerförbundets medlemmar kommer förhandlingar om försäkringar för den så kallade ”turbopensionen” och om asbest att bli speciellt viktiga.
– En del företag fuskar med inbetalning av premier vilket gör att medlemmar inte får de pengar de har rätt till, säger Torbjörn Johansson.
Andra frågor angående försäkringarna som LO vill förhandla med Svensk näringsliv är:
– Ta bort åldersgränsen för asbest som idag är 75 år. Skyddet ska gälla livet ut.
– Ta bort vållande prövningen av arbetsgivaren.
– Omställningsförsäkringen ska omfatta även de som blir uppsagda på grund av sjukdom.
– Avtalspension ska betalas in från första kronan, inte från 25 år som det är idag.
– Månadsvis redovisning av pension istället för årsvis över brytpunkten 7,5 basbelopp som ger 30 procent.

Arbetsgivare betalar in en premie som motsvarar 4,5 procent för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Däröver kommer den så kallade ”turbopensionen” där arbetsgivaren ska betala in 30 procent till avtalspensionen.
Det finns dock ett problem. För arbetares redovisning sker årsvis och lön från ett organisationsnummer ligger som grund för inkomstbasbeloppet.
Det får stora konsekvenser för den som byter arbetsgivare under året eller då bolag köps upp. LO vill istället att arbetarna likväl som tjänstemännen ska ha en månadsvis redovisning. Ett krav som Elektrikerförbundet drivit under flera år.
– För våra medlemmar betyder det här mycket. De går miste om stora pengar som det är nu, säger Elektrikerförbundets Petter Johansson.

Särskilt känsligt är det inom energisektorn där det sker upphandlingar och andra bolag tar över verksamheten. Även om de tar över personalen och de fortfarande får sin lön så är de anställda under ett nytt organisationsnummer och missar därför den så kallade turbopensionen. Men även andra sektorer inom Elektrikerförbundet är berörda.
Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson menar att försäkringsförhandlingarna är viktiga för Elektrikerförbundets medlemmar, speciellt i försäkringar om asbest och pensionsinbetalningar från första till sista arbetsdagen.
– Det kanske viktigaste för en hel del medlemmar är frågan om månadsvisa beräkningar av pensioner, säger Urban Pettersson.

Helena Forsberg
Per Eklund