• Kraftverkselektriker samlade till en framtidskonferens under hösten. Foto: Per Eklund

  • Installationselektriker samlade till en avtalskonferens. Foto: Per Eklund

  • – Inget är viktigare än våra kollektivavtal, sa Jonas Wallin. Foto: Per Eklund

Nu är avtalsrörelsen i gång. Inom Elektrikerförbundet har man haft första samlingar inför förhandlingarna, dels för Installationsavtalet och dels för Kraftavtalet.

Från konferensen om Installationsavtalet kan du här se några enskilda deltagare hur de ser på frågor som är viktiga att ta upp i förhandlingarna med Eio.
De samlade diskussionerna under avtalskonferensen för Installationsavtalet går nu vidare till den förhandlingsdelegation som ska jobba fram till det finns ett färdigt avtal.
På samma sätt ska man jobba med Kraftavtalet.

LÄS ÄVEN:LO:2,8 procent- lägst 672 kronor
Nyligen möttes de två förhandlingsdelegationerna för att gå igenom de idéer som kommit fram under de två konferenserna.
Det ska i sin tur utmynna i de krav man sedan ska lägga fram för motparterna, Eio för Installationsavtalet och Efa för Kraftavtalet.
Beslutet om Elektrikerförbundets krav i förhandlingarna tas av förbundsstyrelsen.
– Inget är viktigare än våra kollektivavtal. Det har varit en reste som pågått sen i våras. Vi ville inte att den bristande samordningen skulle fortgå, sa förbundsordförande Jonas Wallin, när han mötte elektriker från hela landet.

LÄS ÄVEN:Wenngren samordnar för 6F inför avtalsrörelsen
LÄS MERA:Urban Pettersson: ”En investering i framtiden”