• Petter Johansson från Elektrikerförbundet var kritisk mot Rut. Övriga deltagare i debatten var Johan Mossling från Installatörsföretagen, Claes Wisberg och Carina Malmqvist från Skatteverket och Johan T Stendahl från Hantverkarnas riksorganisation. Foto: Per Eklund

– Rot har skapat 25 000 vita jobb, sa representanter för hantverkare och näringsliv.
– Det är befängt att motverka brottslighet med skattesänkningar, sa Petter Johansson från Elektrikerna.

Intresset för olika synpunkter om Rot-avdrag var ganska litet bland besökarna på Elmässan i Kista. Det var en av seminariepunkterna som arrangörerna hade ordnat bland alla montrar. Men punkten innan om de senaste trenderna inom belysning, lockade betydligt mer publik.

På plats för att diskutera Rot och dess inverkan på branschen och samhället var Petter Johansson från Elektrikerförbundet, Johan Mossling från Installatörsföretagen, Claes Wisberg och Carina Malmqvist från Skatteverket och Johan T Stendahl från Hantverkarnas riksorganisation.
Petter Johansson sa inledningsvis att Rot borde avskaffas, det snedvrider konkurrensen. Han menade att det är märkligt att staten använder skattelättnader på totalt 40 miljoner för Rot, Rut, och ränteavdrag.
– Det är lika mycket som hela Sveriges kostnader för gymnasiet och Komvux.
Han fortsatte med att säga att det är befängt att motverka brottslighet med skattesänkningar.

– Det finns betydligt effektivare åtgärder. Det är fel att ha Rotavdag som permanent åtgärd, möjligen som en konjunkturåtgärd.

Petter Johansson var ganska ensam om sina synpunkter. Johan Mossling från Installatörsföretagen och Johan T Stendahl menade att det viktiga med Rot är att tidigare svarta arbeten blivit vita.
– Ta tillbaka Rot till 50 procent. Rot har skapat 25 000 vita jobb. All vill väl att hantverkare ska jobba vitt, menade Stendahl.
Representanterna från Skatteverket hade inga synpunkter på det riktiga i att ha Rotavdrag.
– Det finns inga beräkningar vad det gett. Vi sitter dock med mycket uppgifter och det ger oss möjligheter att kontrollera rätt skatt. Det ser vi som väldigt positivt, sa Carina Malmqvist från Skatteverket.
Hon konstaterade också att det varit ganska vanligt att företagare gärna vill kalla material för arbete.
– Det är ett problem.

Totalt så kostade Rot 19 miljarder kronor under 2015 och Rut kostade 4 miljarder. Inför sänkningen av avdraget vid nyår så ökade användningen innan nyår och det var mindre direkt efter nyår. Men räknat på hela året så är antalet ärenden desamma i år som i fjol.
Johan Mossling höll med om att det behövs åtgärder för att motverka brottsligheten i branschen.
– Rot är en del av åtgärderna. Det har också städat upp på konsumentmarknaden, sa Mossling.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se