• Svenska Elektrikerförbundet fanns förstås på plats när Elmässan i Kista slog upp dörrarna. Foto: Per Eklund

  • Foto: Per Eklund

Internet of Things och energieffektivisering, men också elsäkerhet och nya standarder. Det var fyra fokusområden som präglade årets Elmässa i Kista, Stockholm.

Tvådagarsmässan var välbesökt med totalt 6 487 besökare som tog del av utbudet från 223 utställare. Elektrikerförbundet fanns självklart på plats och pratade med både gamla och nya medlemmar, för medlemmar var det gott om enligt årets besökarstatistik; Hela 40 procent av besökarna uppgav sig arbeta som elektriker/ installatör vilket är en i sammanhanget hög siffra.

Mässan innehöll som alltid gott om seminarier att vila benen på och i stället låta öronen jobba. Joakim Grafström, SEK svensk Elstandard, berättade om vårens nya utgåva av Elinstallationsreglerna där avsnittet om installation av solceller arbetats om rejält och där det nu också införlivas nya rekommendationer på så kallade ljusbågsdetektorer.

 
LÄS ÄVEN:Besökarnas bästa på elmässan
 

Elsäkerheten berördes av flera och som en direkt konsekvens av bristande säkerhet berättade Lars Gunnar Gunnarsson, specialistläkare i neurologi, om de senaste kunskaperna kring fördröjda skador i nerver och blodkärl vid strömgenomgång. Värk, smärthugg och köldkänsla kan visa sig först efter flera veckor och han förespråkade medicinsk uppföljning under längre tid för den drabbade.

 
LÄS ÄVEN:Lite intresse för debatt om Rot
 

Elmässans satsning på Limited Edition där mässan flyttar ut i landet sprack i höstas då den tänkta mässan i Jönköping fick ställas in på grund av för få intresserade utställare. Nu hoppas man i stället på 6-7 september i Umeå. För den mässintresserade väntar dock Elfack i Göteborg 9-12 maj nästa år på Svenska Mässan.

Jan-Erik Johansson