Det globala byggfacket BWI får rätt att inspektera arbetsplatser i Qatar och boenden där migrantarbetare i landet bor. Facket ska också utbilda myndigheternas inspektörer och arbetsgivare i praktiskt arbetsmiljöarbetet. Avtalet ses som ett viktigt steg mot att förbättra arbetsvillkoren i landet.

Byggnationerna av arenor och hotell inför fotbolls-VM 2022 har väckt stor uppmärksamhet. Arbetskraften är till 95 procent migranter från främst Indien och Nepal. De saknar i princip helt rättigheter då kafala-systemet knyter deras uppehälle i landet till en sponsor (”kafel”), utan vars godkännande de varken får byta jobb eller lämna landet. BWI, som Målareförbundet är en del av, har riktat stark kritik mot arbetsvillkoren som de beskrivit som slavliknande. Lönen är låg, arbetsdagarna långa och det finns stora brister i arbetsmiljön och säkerheten. Enligt uppgifter från facket har 1500 arbetare mist livet de senaste åren.

Läs mer här: De ska vara bäst i världen – men knappast i arbetsrätt

Tidigare har BWI arbetat i hemlighet när de haft kontakt med migrantarbetarna. Det nya avtalet har förhandlats fram av det globala byggfacket BWI och den myndighet som är ansvarig för byggandet av VM-arenorna i Qatar.
– Varje dag får vi rapporter om hur arbetare dör, skadas, tvingas arbeta utan lön och tvingas stanna kvar i landet mot sin vilja. Det här avtalet ger oss tillträde till arbetsplatserna för att kunna göra säkerhetsinspektioner och är ett första konkret steg för att kunna förbättra arbetarnas villkor, säger BWI:s generalsekreterare Ambet Yuson.

Även om migrantarbetarna fortfarande inte har rätt att gå med i facket så ser Johan Lindholm, ordförande i Byggnads, avtalet som en milstolpe i kampen för byggarbetarna i Qatar. Johan Lindholm var med när det historiska avtalet undertecknades.
– Vi har lovat att fortsätta ligga på tills dess att arbetarna har fulla rättigheter och värdiga arbetsvillkor. Än är vi inte där men vi tror att det här avtalet är ett stort steg i rätt riktning, säger Johan Lindholm.
Förhoppningen från BWI är att denna samverkan ska leda till att Qatar i en framtid ansluter sig till FN-organet ILO:s kärnkonventioner som bland annat handlar om rätten att organisera sig.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se