• Samuel Bladh och Viktor Martinsson ser framtiden an i en ny yrkesroll inom elsidan som ljusdesigners. Elkunskaperna från tidigare yrkesår som elektriker har varit en fördel under studierna, menar de.  Foto: Jan-Erik Johansson

  • Viktor Martinsson har jobbat i datorns fotoprogram för förslaget om kvällsbelysning i parken. Genom att belysa den färgglada skateboardrampen skapas ett riktmärke som fångar blicken och kan få fotgängaren att hitta in i parkområdets aktivitetsområde. Foto: Viktor Martinsson.

    • Så ser det ut på natten. Foto: Viktor Martinsson.

  • En accentbelysning gör att just den här punkten i rummet får mer fokus. Foto: Samuel Bladh.

För säkerhet eller för energieffektivitet, för hälsans skull eller bara för att det ska vara vackert. Ljus och ljusdesign har blivit en allt större och viktigare del i samhället. Numera ska det inte bara lysa.
– När jag studerat här har jag haft mycket stöd av min bakgrund som elektriker.

Det säger Samuel Bladh och får medhåll av Viktor Martinsson. Båda har tidigare jobbat som elektriker men satt sig i skolbänken och tagit en tvåårig högskoleexamen i Ljusdesign här vid Jönköping University. De läser nu på ett tredje år för en kandidatexamen benämnd Produktutveckling med inriktning ljusdesign.
– Det handlar mycket om att göra realiserbara projekt och då underlättar det att veta hur… tja, exempelvis ett bjälklag ser ut, säger Samuel med tanke på sin praktiska bakgrund.

Han har arbetat 12 år som elektriker bland annat på Ringhals, i Norge och de sista sju åren på Göteborgsfirman Elinvästs servicesida.
– Att sätta armaturer och belysa har jag alltid tyckt varit roligast. Och tanken på att gå vidare på något sätt inom området har funnits där länge.
När han hittade utbildningen nappade han direkt och för Samuels del löste det sig bra när han presenterade sina studieplaner för dåvarande chefen.
– Vi vill gärna att du kommer tillbaka hit igen sedan sa han, och där är jag nu.

LÄS ÄVEN:Dagsljus med ett knapptryck

Parallellt med studierna startar han nu upp en avdelning inom företaget som erbjuder ljusdesignade och nyckelfärdiga projekt där företaget både ritar och installerar.
– Jag är fortfarande i uppstartsfas, men det har börjat hända en del nu. Kämpigt men kul, säger Samuel.
För Viktor Martinsson blev det klart tidigt att han ville vidare inom just belysningsbiten. Han jobbade ett lärlingsår på elfirma, men arbetsbrist gjorde att han fick söka sig vidare. Det blev tre år som teknisk säljare och belysningsplanerare hos en armaturtillverkare.
– Märkte att jag blev passionerat intresserad av det här och läste mycket själv. Men när jag inte kom längre så behövde jag en utbildning, ett universitet för att gå vidare och det här var perfekt för mig, säger han.

– Jag blev elektriker för att gillade blandningen av praktiskt arbete och teori och jag har hittat en liknande variation som ljusdesigner mellan arkitekter och ingenjörer.
Utbildningen är bred och ljusdesigners finns i många olika verksamheter, ofta på konsultbasis; Kommun och Landsting, bilindustrin, arkitektfirmor såväl som renodlade ljusdesignföretag.
– Både grossist- och tillverkarsidan sväljer också mycket folk. Branschen växer och förutsättningarna att få jobb är goda, säger Viktor som har fått del erbjudanden redan.
För Samuel Bladh är arbetet alltså redan i gång där han är arkitektonisk ljusdesigner för inom-och utomhusmiljö och ingår i elfirmans nischade spetskompetens.

Att ha en elbakgrund är ett plus i många jobbsammanhang för de som av olika anledningar behöver söka sig vidare. Ljusdesign är en smal väg då Jönköpings program är den enda heltäckande utbildningen i Sverige. Men både Samuel och Viktor är nöjda med vad de fått med sig.
– Jag som är tio år äldre än de andra kände att jag investerar ju min tid här och nu får det inte vara för slappt. Det var det inte alls utan för mig är det här väl investerad tid, säger Samuel Bladh.

 

Jan-Erik Johansson

 

Fakta: Ljusdesignutbildning

Belysningslära och armaturkunskap är huvudämnen i grundutbildningen. Därtill läses kurser kring ljusdesign i olika miljöer, krav, standarder, projektledning, ledarskap med mera.
Praktiska projekt och uppsatser avslutar kurspaketen och i utbildningen ingår sex veckors praktik.
Den som läser ett tredje år tar en kandidatexamen i Produktutveckling med inriktning ljusdesign. Här ingår belysningsvetenskap, flera fördjupningsämnen samt kurser i ekonomi och marknadsföring.
För att söka till utbildningen krävs Grundläggande behörighet samt Ma 2a eller 2b eller 2c. Alternativt: Ma B och Eng A. 35 procent av platserna avsätts till högskoleprovsgruppen där det krävs minst 0,8 poäng.
Det finns en fler vidareutbildningar inom ljus på olika nivåer.