• – Jag blev ganska intensivt uppvaktad av Eio, säger Ingemar Nilsson, socialdemokratisk riksdagsman från Sundsvall, som följt diskussionen om en ny elsäkerhetslag. Foto: Per Eklund

– Man hade från fackligt håll dåliga vibbar, säger riksdagsman Ingemar Nilsson, S, om läget 2012 när frågan om en förändrad elsäkerhetslag började diskuteras och frågan mest handlade om individuellt ansvar. I dag är det ganska stor politisk enighet och de flesta är ganska nöjda. Man vred frågan till elsäkerhet.
Det säger riksdagsman Ingemar Nilsson, S, om utvecklingen från 2012 till i dag.

 

Den 2 februari 2012 gick ett 70-tal elektriker till dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt för att protestera mot den planerade förändringen av behörighetskraven. Med sig hade de en namninsamling med 7 500 namn.
Ett år tidigare hade Elsäkerhetsverket kommit med förslag på nya behörighetskrav och Elektrikerförbundet reagerade starkt mot förslaget, som innebar att ansvaret skulle flyttas från behörig installatör till varje enskild elektriker.

 

LÄS ÄVEN: ”För de oseriösa slår det ganska hårt” 
– Det fanns en oro innan utredningen, lite överdriven oro från fackföreningarna. Men man måste komma i håg kontexten, där man såg en utveckling mot ensamföretagare i byggbranschen. Eio ville ha en förändring med ett större personligt ansvar. Det förändrades när utredningen väl kom till. Det var en skicklig utredare. Fokus kom mot säkerhet, säger Ingemar Nilsson.
Ingemar Nilsson från Sundsvall är riksdagsman för socialdemokraterna. Han har följt frågan under de senaste åren. Han sitter i näringsutskottet, men där har inte elsäkerheten behandlats. Frågan har behandlats i försvarsutskottet.
– Jag blev ganska intensivt uppvaktad av Eio. Det fanns ett intresse från Eio och fler arbetsgivarorganisationer att lyfta till ett mer individualiserat ansvar. Det var inget som Anna-Karin Hatt kom på själv. Elsäkerhetsverkets agerande innan utredningen stärkte oron hos facken. De tyckte att det var nåt skumt på gång. Det fanns en indikation att flytta över ansvaret till den enskilde elektrikern, säger Nilsson.

 

ENKÄT: Röster om den nya elsäkerhetslagen
Ingemar Nilsson konstaterar att det kan vara ganska svårt att följa frågan som politiker. Men att det varit viktigt att agera och påverka utvecklingen.
– Det är viktigt att man försöker påverka. För det går faktiskt att påverka. Det är bara att titta på förändring från de tidiga åsikterna våren 2012 till lugnet i dag. Det tar lång tid. Så fungerar lagstiftningsarbetet och det är bra I dag är det ganska stor politisk enighet och de flesta är ganska nöjda.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se