• – Det blir en jätteskärpning på utländska företag. Det är samma förutsättningar för de utländska företagen som för de svenska. Men övergången är mindre för svenska företag. Foto: Per Eklund

  • – Det ska vara säkra och schyssta installationer. Varenda företagsledning i landet ska ha en kunskap i det här. Det är ett tydligt ansvar för företaget, säger Kim Reenaas, jurist på Elsäkerhetsverket. Foto: Per Eklund

– Nu får vi sätta elsäkerheten på kartan. Förutsättningarna för vårt arbete kommer att bli så mycket bättre. Vi får en helt annan verktygslåda än i dag.
Det säger Kim Reenaas, jurist på Elsäkerhetsverket, om den nya elsäkerhetslagen.
Just nu reser hon runt i Sverige för att informera om förändringarna som inträder när den nya lagen ska gälla från 1 juli 2017.

 

Just nu pågår ett intensivt arbete inför att den nya elsäkerhetslagen ska börja gälla den 1 juli 2017. Fram till den sista september var det möjligt att säga sitt om de tre nya föreskrifterna som blir en följd av den nya lagen. Nu ska de formuleras slutgiltigt.

 

LÄS ÄVEN: Från stark oro till nöjda

 

Den nya lagen togs av riksdagen under våren. På Elsäkerhetsverket försöker man nu få så många som möjligt att förstå förändringarna och lära sig vad som ska gälla i framtiden.
– Vi jobbar med en handbok just nu, som bland annat handlar om vad som är företagaransvaret, säger Kim Reenaas.
Samtidigt lägger Elsäkerhetsverket en mycket stor informationskraft på kunderna.
– Vi ska informera de som köper elinstallationer. Informera och förbereda dem på förändringarna. Information är viktig, anläggningsinnehavaren måste förstå vad det innebär att vara anläggningsinnehavare, t.ex. att man ska sköta sin anläggning och bara. För konsumenten är det alldeles för svårt att kontrollera de som utför elinstallationsarbete i dag

 

ENKÄT:  Röster om den nya elsäkerhetslagen

 

Under våren ska det nya företagsregistret konstrueras. Ett register där alla godkända företag ska finnas. Där ska varje enskild konsument kunna kontrollera om företagen finns registrerat. Detta register över godkända företag ska kombineras med registret över auktoriserade elinstallatörer, det som i dag heter behörig installatör.
Det personliga ansvaret för den behörige installatören, och som var på väg mot ett individuellt ansvar för den enskilde elektrikern, blir alltså nu ett ansvar för företagen.
– Det ska vara säkra och schyssta installationer. Varenda företagsledning i landet ska ha en kunskap i det här. Det är ett tydligt ansvar för företaget. Så ser det inte ut i dag.

 

Får vi ett elsäkrare Sverige nu?
– Ja vi får ett elsäkrare Sverige. I alla fall över tid. Efter den 1 juli kan vi agera mot de riktigt oseriösa. För de som redan gör rätt idag är det inte ett så stort steg.

 

Vad händer med de oseriösa företagen?
– För de riktigt oseriösa som till och med utför obehörigt elinstallationsarbete, slår det till ganska hårt. Kortsiktigt blir det en stor förändring för de oseriösa. De ska bort!

 

Hur blir det för svenska respektive utländska företag?
– Det blir en jätteskärpning på utländska företag. Det är samma förutsättningar för de utländska företagen som för de svenska. Men övergången är mindre för svenska företag.

 

Vad händer fram till nästa sommar?
– Det är viktigt att alla sätter sig in i de nya reglerna och funderar över hur man påverkas. Många företag kan börja med förberedelserna redan nu.

 

Hur ser det ut med möjligheter att göra installationer på sin fritid i fortsättningen?
– En auktoriserad elinstallatör kan göra installationer privat. För yrkesmannen finns det inga sådana möjligheter.

 

Fram till i dag har det varit motstridigt att söka behörighet. Elektriker har varit rädda för att de får ta ansvaret i och med att de varit behöriga?
– Så ska det inte vara. Uppfyller man kraven för att få en auktorisation – ta ut den. Det är bara positivt. Alla som redan har behörighet behöver inte göra någon ansökan – behörigheter omvandlas till auktorisation och gäller tills vidare.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se