• 50 skyddsombud från hela Mellansverige möttes i Borlänge för att lära sig mer om Arbetsmiljöverket, om skyddsronder och kniviga situationer på jobbet.Foto Staffan Björklund.

  • – Sådana här sammankomster är viktiga för att lära sig jobba i vardagen, säger Johan Eriksson, huvudskyddsombud på Eitech i Örebro. Foto: Staffan Björklund

  • – Det är diskussionerna runt olika situationer som är det viktiga, inte korvstoppning av regler, säger Per Söderlund, som var en av de som höll i skyddsombudskursen i Borlänge. Foto: Staffan Björklund

– Den vanligaste orsaken till olyckor bland elektriker, är att man inte bryter och att man inte kontrollmäter.
Det sa arbetsmiljöinspektören Håkan Angeldal när han mötte vetgiriga skyddsombud.

Ett 50-tal skyddsombud inom Elektrikerförbundet från hela Mellansverige fick sig en rejäl duvning i arbetsmiljöfrågor, när de möttes två dagar i Borlänge.

– Vi kör två dagar varje år. Vi skiftar mellan verksamhetskretsarna, säger Per Söderlund, arbetsmiljösamordnare i El-ettan, som tillsammans med Patrik Jansson från Gävle höll i trådarna.

Per Söderlund menar att det viktiga är att alla skyddsombud får diskutera sig fram till ett bra sätt att lösa ett problem eller händelse. Korvstoppning gäller inte här.

– Vi går inte vidare förrän alla är överens om hur man bör agera, säger Per Söderlund.

Under dagarna gick man igenom vad man bör tänka på vid en skyddsrond, hur man agerar när utrymningsvägen är blockerad, när det saknas fallskydd och mycket annat.

– Välj era strider, se alltid till att man är enig om krav på arbetsgivaren. Det går inte att rusa på allt, sa Per Söderlund.

Håkan Angeldahl, inspektör på Arbetsmiljöverket med yrkeserfarenhet som elektriker, berättar hur inspektörerna arbetar, hur skyddsombuden ska agera vid olyckor, att det alltid är arbetsgivaren som har ansvaret och vad som händer vid ett skyddsombudsstopp.

– Vi avslår 90 procent av skyddsombudsstoppen om de inte är en ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv och hälsa, sa Angeldahl.

Johan Eriksson har ett 30-årigt arbetsliv bakom sig, men blev skyddsombud för bara ett par år sedan. I dag är han huvudskyddsombud på Eitech i Örebro.

På arbetet finns en skyddskommitté, det finns rutiner och som skyddsombud blir det att se till att det gör uppföljningar på till exempel fallolyckor. Vad ska man göra för att det inte ska hända igen.

– Det blir viktigt med sådana här sammankomster för att lära sig mer om hur man bör arbeta, säger Johan Eriksson.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se