Sedan första januari ska alla på ett bygge registrera sig i en personalliggare. Skatteverket kan göra oannonserade kontroller. Syftet är att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet.

Den första tiden har inte branschen lyckats så bra och uppmanas nu av Skatteverket att ta sig i kragen.
Den första tiden fick byggbranschen chansen att vänja sig vid den nya lagen men sedan 1 juli tillämpas lagen fullt ut. De som inte uppfyller kraven riskerar avgifter.
Enligt Skatteverkets samordnare Conny Svensson är det väldigt mycket fel och brister. Han säger till tidningen Byggnadsarbetaren:

– Det är många som nu riskerar att påföras kontrollavgifter på grund av att man inte gör det man ska enligt den här lagstiftningen.
De vanligaste bristerna är att liggaren inte finns tillgänglig eller att personer som befinner sig på arbetsplatsen inte är registrerade.