• Läroböckerna på yrkesprogrammet på lågstadienivå. Foto: Tomas Nybeg

Kurser i ämnet svenska på yrkesprogrammen håller alldeles för låg nivå.
Det menar Katrin Lilja Waltå, som undersökt läromedlen som används på yrkesprogrammen.

Kraven i svenska är samma på de yrkesförberedande programmen som de högskoleförberedande programmen.
Men i verkligheten skiljer det rejält.
Katrin Lilja Waltå har i en avhandling på Göteborgs universitet granskat ett tiotal läroböcker i svenska för de yrkesförberedande programmen.
Hon menar att böckerna är på så låg nivå när det gäller att läsa och bearbeta litteratur, att det inte ens krävs en lärare för att använda böckerna.

– De här böckerna är på lågstadie- eller mellanstadienivå, säger Katrin Lilja Waltå till Svt väst.
Hon menar att med läroböcker på den här nivån, så drar man undan mattan för eleverna.
– De här ungdomarna ska inte bara bli rörmokare eller snickare, utan också människor som fungerar i ett demokratiskt samhälle, säger hon till Svt.

Enligt Lilja Waltå så är läroböckerna bara inriktade på ett framtida yrkesliv och en yrkesidentitet, inte att utveckla ett eget läsande, skrivande och kritiskt tänkande.
Avhandlingen heter ”Äger du en skruvmejsel”, utifrån en fråga i en av läroböckerna. Karin Lilja Waltå har under senare tid arbetat som gymnasielektor i svenska.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se