Efter fyra veckors strejk bland offentliganställda kraftverkselektriker i Norge, så tar nu EL og IT-facket ut alla sina medlemmar på de aktuella företagen i strejk.
Det svenska Elektrikerförbundet ger nu också sitt stöd till strejken.

Striden i Norge rör sig om den vila kraftverksmontörerna behöver efter att ha varit i beredskap.
Normalt går de norska montörerna i beredskap var femte vecka. Regelverket i dag är att de har en dags vila för var femte dags beredskap.

Arbetsgivarna vill nu, med stöd av den nya arbetsmiljölagen, försämra ledigheten.
Det skulle innebära en dags ledighet först efter sju dagars beredskap.

Till en början tog ET og IT ut en mindre del montörer i strejk. Efter flera upptrappningar tar de nu ut samtliga montörer.
Det betyder 1091 montörer på 74 kommunala kraftbolag som är ute i strejk från och med måndag.

– Nu tar vi ut allt och alla. Vi har sett oss trötta i den andra partens ovilja att titta på lösningar som kan få slut på konflikten, säger Björn Fornes, förhandlingschef i EL och IT.

När Elektrikerna i veckan hade konferenser för dels elinstallatörer, dels kraftmontörer, så tog man ett beslut att stödja sina kollegor i Norge. I sitt uttalande säger man:

”Vi stöttar våra Norska kamrater fullt ut i er kamp om att bibehålla villkoren när det gäller återhämtning och ledighet för beredskapsmontörerna.
Vi ser vissa likheter i Sverige, beredskapsveckorna blir tuffare och tuffare, det blir större områden och mer övertid. Behovet av återhämtning ökar och inte minskar som man nu försöker göra i Norge.
Som sagt, vi stöttar er fullt ut. Er kamp är också vår kamp, lycka till!”

Per Eklund