LO har begärt förhandling med Svenskt näringsliv om försäkringarna där LO kräver ordning och reda.

– En del företag fuskar med inbetalning av premier vilket gör att medlemmar inte får de pengar de har rätt till, säger Torbjörn Johansson.

Andra frågor angående försäkringarna som LO vill förhandla med Svensk näringsliv är:

– Ta bort åldersgränsen för asbest som idag är 75 år. Skyddet ska gälla livet ut.

– Ta bort vållande prövningen av arbetsgivaren.

 

LÄS ÄVEN:LO-förbunden samordnar sina avtalskrav

 

– Omställningsförsäkringen ska omfatta även de som blir uppsagda på grund av sjukdom.

– Avtalspension ska betalas in från första kronan, inte från 25 år som det är idag.

– Månadsvis redovisning istället för årsvis för brytpunkten 7,5 basbelopp som ger 30 %

Arbetsgivare betalar in en premie som motsvarar 4,5 procent för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent för lönedelar däröver till avtalspensionen. Arbetares redovisning sker årsvis och lön från ett organisationsnummer ligger som grund för inkomstbasbeloppet. Det får stora konsekvenser för den som byter arbetsgivare under året eller då bolag köps upp. LO vill istället att arbetarna likväl som tjänstemännen ska ha en månadsvis redovisning.

– För våra medlemmar betyder det här mycket. De går miste om stora pengar som det är nu, säger Elektrikerförbundets Petter Johansson.

Särskilt känsligt är det inom energisektorn där det sker upphandlingar och andra bolag tar över verksamheten. Även om de tar över personalen och de fortfarande får sin lön så är de anställda under ett nytt organisationsnummer och missar därför den så kallade turbopensionen. Men även andra sektorer inom Elektrikerförbundet är berörda.

 

Helena Forsberg

Helena.forsberg@mittmedia.se