• Foto: Diana Oldenburg

LO har i dag beslutat om att ställa gemensamma krav i avtalsrörelsen 2017. Samordningen innebär en låglönesatsning enligt en ny modell som träffar alla förbund.

Beslutet på LO:s representantskap har föregåtts av många och långa diskussioner mellan de 14 förbundens avtalssekreterare. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson beskriver ett helt annat klimat än förra året då förbunden inte kunde enas.

– Alla förbund har engagerat sig och ansträngt sig för att vi ska kunna enas om en samordning.

LO har beslutat om samordnade förhandlingar om lön och lönevillkor. Organisationen är också överens om gemensamma förhandlingar angående försäkringsvillkoren. Tidigare satsningar på lågavlönade har hamnat på kollektivavtalsnivå. När märket har satts har förbund haft svårigheter att få till satsningar på lågavlönade utan att köpslå. De fackliga företrädarna har kommit fram till en ny modell för hur de vill kräva högre löneökning till de med lägst lön på individnivå.

– De individer som tjänar under 24 000 kronor får krontal medan övriga får procentuell löneökning, säger Torbjörn Johansson.

LÄS ÄVEN:LO kräver ordning och reda för medlemmarna

Den här modellen innebär att 50 procent av LO:s kvinnor och alla förbund kan ta del av låglönesatsningen.

Vilka nivåer på krontal och procentsatser som förbunden ska kräva har LO:s styrelse i uppdrag att återkomma med. Senast den 2 december ska de 14 förbunden formellt lämna besked om de ställer sig bakom samordningen.

Elektrikerförbundet anser att detta är ett första steg mot att nå LO:s långsiktiga mål när det gäller att öka jämställdheten och minska klyftorna. Men mycket återstår att göra.

– Att vi har lyckats komma överens om en samordning ser jag som en nystart och som en viktig investering för framtiden, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson.

Utöver låglönesatsningen har LO-förbunden enats om att göra en utredning som bland annat ska ta fram konkreta förslag om hur man kan komma till rätta med missbruket av tillfälliga anställningar.

LO har också begärt förhandling med Svenskt näringsliv om försäkringarna där LO kräver ordning och reda.