• Det är i första hand byggnadsinvesteringarna som lyfter i installationsmarknaden. Foto: Tomas Nyberg

Det går väldigt bra för installationsbranschen. Under första halvåret ökade omsättningen hos installationsföretagen med 17 procent.
Totalt omsattes 64,3 miljarder kronor första halvåret 2016.

I sin konjunkturanalys säger Installationsföretagen att den kraftiga uppgången är ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra.
– Vi har en stark konsumtion hos hushållen och bra investeringstakt i den offentliga sektorn. Samtidigt som uppgången inom byggmarknaden är extra kraftig inom bostads- och lokalbyggandet där installationsbranschen är en viktig del, säger Hans Heldring, branschekonom på Installatörsföretagen.

För helåret 2016 räknar Installationsföretagen med en uppgång på sju procent. Rekord säger man från branschen. Under 2015 var uppgången tre procent. För 2017 beräknas utvecklingen gå tillbaka till tre procent.
Det är alltså i första hand bygginvesteringarna som lyfter installationsmarknaden. Däremot är det enligt branschgenomgången mer stillastående eller långsammare uppgående utvecklingen inom maskininvesteringar, och inom tele, data, säkerhet, så bromsar tillväxten.

– Våra medlemsföretag ser ändå möjligheter inom tele, data och säkerhet när det kommer till styrning och automation. Enskilda konsumenters intresse för smarta hem och produkter har tagit fart. Även intresset för energieffektiva lösningar ökar för både VS-och elteknikområdet, fortsätter Hans Heldring.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se