Den 19 och 20 oktober är det elmässa vid mässhallarna i Kista.
Två dagar med elfrågor och elsäkerhet i centrum.

Under dagarna blir det en rad seminarier. Bland annat om elolyckor, elsäkerhet och elinstallationsregler. Men också med före detta fotbollsspelare som Patrik Andersson.
Det blir debatt om Rot och på onsdagen är det en halv dag bara om elsäkerhet.
Elektrikerförbundet är på plats med en monter.

Per Eklund