• Stefan Sundell och Leif Olsson vid den grävare Leif körde när Stefan drabbades av strömgenomgång och Leif snabbt förstod vikten av att Stefan kom under vård. Foto: Sven Höckert

– Det är viktigt att entreprenörer som jobbar med våra montörer har utbildning i första hjälpen.

Det säger Sven Höckert i Elektrikerförbundet. Nyligen besökte han Leif Olsson i Härjedalen och tackade för rådigt ingripande när montören Stefan Sundell vid Härjeåns nät, drabbades av strömgenomgång och sjönk ihop i korgliften.

– Ställ krav på att entreprenören har utbildning i första hjälpen med vägledning elskada, säger Sven Höckert.

Det var i början av juni som Stefan Sundell och Leif Olsson, mer känd som Leif Grävare, jobbade med en driftomläggning i Tänndalen i västra Härjedalen.

Stefan Sundell som jobbar åt Härjeåns nät stod i korgen högt uppe vid ledningen och skulle anbringa jorden på frånskiljaren och Leif som är underentreprenör åt Härjeåns nät satt i maskinen och skötte korglyften.

– Plötsligt ser jag att Stefan kryper ihop. Jag trodde först att han klämt sig. Jag måste dra in korgen först innan jag kan sänka den. Sen körde jag ner korgen och när jag kom fram såg jag att han hade ett sår på handen. Sen tog jag Stefan och körde honom direkt till läkarstationen i Funäsdalen, 2,5 mil bort, berättar Leif.

Vad som hänt Stefan var att han kopplat jorden fel och drabbats av en strömgenomgång.

– Det är viktigt att se till att underentreprenörer har den kunskap som erfordras för att ta hand om våra medlemmar om en olycka sker. För i tiden så var det ofta två montörer som gick med en grävare. Numera går många själv med en traktorgrävare vid olika arbeten efter ledningsnätet. Linjemontören har då utbildning i säkerhetsföreskrifter, första hjälpen-utbildning med vägledning elskada. Men vad kan traktorföraren i det läget? Kan han ta hand om vår medlem om olyckan är framme?, frågar sig Sven Höckert, ombudsman på Elektrikerförbundet i Östersund.

Leif Olsson går regelbundet på utbildningar hos Härjeåns, som kräver att entreprenören har utbildning för att kunna ta hand om montörer som drabbas.

– När olyckan skedde för Stefan hade traktorföraren kompetensen som gjorde att han agerade på rätt sätt. Dels hade han arbetat många år och lärt sig den vägen, dels hade han själv fått ström i sig och visste vad det kan få för konsekvenser, säger Sven Höckert, som menar att det är viktigt att man på alla kraftföretag ställer krav på att entreprenören har en adekvat utbildning.

Sven Höckert tyckte det var så bra hanterat av Leif Olsson att han åkte dit med en tårta.

– Nu ska jag äta tårtan jag fick till förmiddagskaffet, säger Leif Olsson.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se