• Strejken är ett faktum. 502 kraftmontörer strejkar i Norge. Foto: Knut Viggen, Nettverk

  • Efter två dygns förhandling med medlare kunde facket och arbetsgivarna komma överens och strejken var ett faktum. Till vänster medlaren och de övriga är El og IT-delegationen. Foto: Knut Viggen, Nettverk

502 medlemmar av den norska EL og IT-facket är i strejk efter att förhandlingen med arbetsgivarna i KS Bedrift bröt samman den 23 september.
Tvisten handlar främst om ledigheter för beredskapsvakter i energisektorn.

1 juli 2015 antog den borgerliga regeringen i Norge en ny arbetsmiljölag som minskade antalet vilodagar från en dag per femte vaktdag till en dag per sjunde vaktdag.

En egenhet är att KS Bedrift som främst organiserar norska kraftbolag i kommunal ägo, vill följa lagens bokstav, medan den största arbetsgivaren inom energisektorn, Energi Norge – som organiserar stora aktörer som Eidsiva, Hafslund, BKK och andra har kommit överens om att följa ” den gamla” praxisen, det vill säga ledig var femte dag.

KS Bedrift vill minska ledigheten för beredskapsvakter i energisektorn från tre till två dagar. Det innebär att majoriteten, som har tio vakter per år med sju dagar i rad, kommer att förlora tio vilodagar per år.
”Efter sju dagar i sträck på jobbet, vill vi behålla tre dagars vila. Det motsvarar vad de anställda vid energiföretag i NHO har haft i kollektivavtalet länge”, heter det i ett uttalande från EL og IT.

Medan KS Bedrift motiverar minskad ledighet med att elnätet förbättras och strömavbrott blivit färre, så menar EL och IT tvärtemot att det blivit hårdare och hårdare
Det finns mer extrema, större vaktområden och mindre bemanning per skift.
– Hela samhället är beroende av elström och förväntad svarstid är noll. Det är helt orimligt att frånta vakterna deras vila, säger EL og IT.

Hittills finns det inte mycket som tyder på att parterna kan enas. Strejken ska inte hota liv och hälsa och det kommer att tas hänsyn till både för sjukhus, vårdhem och fall av strömavbrott som riskerar leda till stora ekonomiska konsekvenser för kunderna.
Rapporter från strejkande runt om i landet tyder på en god stämning och stor strejkvilja.

Knut Viggen, Tidningen Nettverk Norge

Översatt av Per Eklund