• Kenth Sjösten, t v och Jakob Schwartz t h på Bravida har fullt upp med jobb. Foto: Leif Göbel

  • Mattias Johansson, Jakob Schwartz och Marie Johansson på Bravida där man gör eljobb på Psykiatriska kliniken. Foto: Leif Göbel

  • Marie Johansson, Mattias Johansson och Jakob Schwarts, Bravida. Foto: Leif Göbel

  • Mattias Johansson, Jakob Schwartz och Marie Johansson tar en kort paus ute i sommarsolen utanför psykiatriska kliniken som ska byggas om. Foto: Leif Göbel

  • Marie Johansson kollar ledningar i Suckarnas gång – en servicekulvert i psykklinikens källare. Foto: Leif Göbel

  • Ett rejält Rot-jobb blir det på psykiatriska kliniken där det är olika säkerhetsklasser på olika lokaler. På undervåningen med mottagning och i patientrum gäller passer-, övervakning- och överfallssystem. Foto: Leif Göbel

  • Ibland kan en vägg berätta om en byggnads historia. Här syns många års om- och tillbyggnadsjobb i lagren. Inte bara att borra och skruva i här inte. Foto: Leif Göbel

Gotlands befolkning idag på 57 000 är nästan lika många som för 100 år sedan. Det har aldrig riktigt lyft med fler bofasta. Men under turistsäsong exploderar befolkningen. Ön besöks av två miljoner årligen kopplat till landskapet, historien och att man brukar vara i topp i solligan. Utöver gotlänningarnas bostäder finns över 8 000 som ägs av fritidsboende. De och upplevelseindustrin skapar jobb. Många hotell, stugbyar, restauranger, affärer och privatbostäder som ska renoveras och moderniseras. Och då behövs alltid elektriker.

Elektrikern åkte till Gotland, 0,8 procent av Sveriges yta, mitt under den medialt hysteriska Almedalsveckan och snackade med elektriker – utanför ringmuren. En annan värld än den speciella mingelvärld i innerstaden där partier, myndigheter, kommuner, regioner, fackföreningar, media, företag och alla de slags föreningar tillbringar en vecka med att söka påverka varandra, nå ut och umgås. Under en vecka arrangeras här närmare 4 000 seminarier och andra events och cirka 650 journalister är ackrediterade. Uppskattad mängd deltagare 40 000 personer. På en väldigt liten yta. Vi gjorde en snabb rundvandring, tittade in i LO:s lokaler och lyssnade på ett arbetsmarknadsseminarium. Och flydde sedan raskt ut genom en av portarna i ringmuren.

I en bowlinghall Uncle Joe utanför ringmuren träffar vi elektriker som tagit sig tid att snacka en stund. Kring en pizza och kaffe får en medlem hjälp med några avtalsfrågor av ombudsmannen Hans Andersson, Region mitt. För medlemmen handlar det om runt 30 000 kronor i ersättning som borde ha betalts ut enligt kollektivavtalet. Det lönar sig snabbt att vara med facket för honom.

Kenth Sjösten och Jakob Schwartz bor i Visby och jobbar på Bravida. Jakob är äkta gotlänning. Bravida har tolv montörer. De har många Rot-jobb och jobb för Region Gotland, äldreboende och bostäder. De riskerar knappast att gå sysslolösa. Det görs en del ackordsöverenskommelser. De försöker köra ackord på några jobb för att få upp lönerna. I höst ska man försöka få ihop en ackordscirkel med andra firmor. Kenth och Jakob berättar att folk numera börjar våga byta firmor vilket inte var så vanligt tidigare. Då kommer det in lite nya idéer och erfarenheter som är bra.

Psykiatriska kliniken i Visby håller på att modernisera hela sin huvudbyggnad. Region Gotland står bakom. Alvar Hallgren Bygg AB från Roma är byggherre för om- och tillbyggnader för över 56 miljoner. Här träffar vi lärlingen Mattias Johansson, 19 år, återser Jakob Schwarts och möter en av Gotlands kvinnliga elektriker Marie Johansson, 28 år. Här har Bravida en elentreprenad på 3 600 timmar. Gammalt ska rivas och mycket nytt ska installeras. Här kommer att vara mottagningar, rum för patienter och lokaler för personalen.

Trion visar runt i den tömda kliniken där väggarna likt sedimenteringar berättar om olika byggskeenden i husets historia. Där finns plank, tegel, murbruk och gipsskivor i lager. Nu river man i gammalt. Väggar och innertak rivs, flyttas eller byggs upp, innan det är dags att göra kanalisation och nyinstallationer. På ett sådant här ställe gäller en hel del passer-, övervaknings- och överfallssystem. I de rum där patienter visas gäller särskilda krav på inbyggnad av ledningar och armaturer. Där får inte finnas något som man kan hänga sig i exempelvis. Givetvis tar vi oss ner i källaren och den kulvert ”Suckarna gång” som löper längst hela byggnaden. Här är tak och väggar fulla med ledningar av alla de slag. Och nog anade vi en suck också.

Vi går ut till firmans container och sätter oss på några materiallådor i solskenet på gården för ett litet samtal. Ett ganska nöjt gäng. Alla är medlemmar och Mattias har redan lämnat in sin ansökan som bara ska behandlas klart. Mattias gick nyligen ut från elteknikprogrammet tillsammans med 15 andra.

– I min klass har fem fått jobb som elektriker.

– Här kommer att vara 3-4 elektriker och projektet ska vara klart våren 2017. Vi ska försöka göra ett totalackord på detta jobb. Arbetsledningen är med på noterna, berättar Jakob.

Marie började läsa naturkunskap men hoppade av och satsade på något mer praktiskt. Då blev det att utbilda sig till elektriker. Hon har bara ett fåtal kvinnliga kollegor.

– Jag har trivts bra. Min första anställning var i Bravida. Har bara positiva erfarenheter av att vara kvinnlig elektriker.

Jag om ombudsmannen Hans Andersson, tackar för besöket och tar oss till ett annan stort offentligt bygge. Om- och tillbyggnaden av Visby gymnasium där vi ska träffa Henrik från Caverion. Men det är en helt annan historia i en annan artikel.

Gotland

Av öns 57 000 förvärvsarbetar runt 27 000. Det finns knappt 10 000 arbetsställen och över 90 procent av dessa har mindre än fem anställda. Den största arbetsgivaren är Region Gotland där var femte gotlänning är anställd. Följt av bland annat Svenska Spel, Cementa, Försäkringskassan, PayEx Finance. De branscher som dominerar är vård, omsorg och sociala tjänster, utbildning, handel, offentlig förvaltning och byggverksamhet. Sysselsättningen och medelinkomsten är lägre än rikssnittet.

Jordbruket och livsmedelsindustrin är viktiga näringar på Gotland. Här finns 1 500 jordbruksföretag och där arbetar närmare 5 000. Av det som produceras på ön fraktas ca 80-85 procent till fastlandet. Det finns exempelvis över 73 000 får och lamm.

Politikerna i Gotlands kommun har målet att öka den bofasta befolkningen till 65 000 till år 2025. Man har en landyta på 3 140 kvadratkilometer, men över 40 procent bor i Visbyområdet. På Gotland är 12 300 av småhusen taxerade som helårs- bostäder och 8 441 som fritidsbostäder. Allmännyttan har knappt 5 000 lägenheter. De senaste två åren har det byggt 165 lägenheter, de kommande planerar man för 420. Det är främst unga, studenter, ensamstående och nyanlända som drabbas av bostadsbristen.

Elektriker på Gotland

Gotland har närmare 40 elfirmor. Många är mindre företag. De lite större är Bravida, Caverion, Gettab, JP Elmontage och Joswe. Många elfirmor från fastlandet är också här och jobbar så det är alltid konkurrens om jobben. Organisationsgrader upplevs som lägre än snittet vilket kan förklaras med många småfirmor.

Förbundet har 78 yrkesaktiva medlemmar. När vi kollade fanns en arbetslös. Av medlemmarna har 17 ett förtroendeuppdrag. 28 av dem har deltagit på facklig utbildning. Det finns bara tre (!) elevmedlemmar.

Snittlönerna för elektriker på Gotland (2015 års statistik) ligger cirka 2 000 under rikssnittet.

Montör 28 865 kr/månaden, service 29 477 kr och tekniker 29 926. Ackordsverksamheten är blygsam.

Leif Göbel