En av anledningarna, menar verket, är den skattereduktion som infördes under 2015; Mikroproducenter som matar ut ett visst överskott av el får 60 öre extra per kilowattimme utöver ersättningen från elbolaget när de säljer sin solel.

– Under de senaste två åren har det blivit bättre förutsättningar för dem som vill installera solceller på sina villor eller sommarstugor. Skattereduktionen och den ökande kunskapen hos allmänheten om solceller kan göra att fler vågar ta steget till att producera sin egen el, säger Sara Bargi på Energimyndigheten.

Sverige ligger dock långt efter flera europeiska grannar när det gäller solelproduktion. Vid årsskiftet 2015-2016 genererade solceller drygt 0,1 procent av svensk energianvändning. I länder som Tyskland, Grekland och Italien är motsvarande siffra 7-8 procent.
Enligt myndigheten har prisutvecklingen för villasystem planat ut och kostar omkring 15 kr/watt exklusive moms under 2015. Enligt samma kalkyl kostar ett takmonterat solcellssystem på 3 kilowatt på en villa cirka 56 000 kronor inklusive arbetskostnad.

Jan-Erik Johansson

Källa: Energimyndigheten.