LO, PTK och Svenskt näringsliv har gjort en avsiktsförklaring för en bättre arbetsmiljö.
– Det här är ett första steg i rätt riktning och det är bättre än det förslag som regeringen presenterat, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Regeringen föreslog tidigare en lagändring där företagen skulle betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna för sjukskrivningar över 90 dagar. I gengäld skulle arbetsgivaravgifterna sänkas. Regeringens mål var att ett aktivt hälsoarbete skulle löna sig och de kallade reformen hälsoväxling. Samtidigt lovade regeringen att dra tillbaks förslaget om arbetsmarknadens parter senast i augusti presenterade överenskommelser som förväntas få motsvarande effekt på ohälsan.

Det här satte uppenbarligen fart på arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna som kommit fram till en avsiktsförklaring. Därefter har regeringen dragit tillbaks sitt förslag om hälsoväxling även kallad sjukskatt.

Parternas avsiktsförklaring innehåller bland annat utökat förebyggande arbete och stärkt företagshälsovård. Nu återstår att fylla avsikterna med konkret innehåll.
”Att stärka företagshälsovården är en viktig fråga för LO. Särskilt viktigt är det att arbeta för att fler anställda får tillgång till en kvalitetssäkrad företagshälsovård som arbetar förebyggande och långsiktigt för att minska ohälsoriskerna.” skriver LO i ett pressmeddelande.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se