Regeringen föreslår en förändring av regelverket i arbetslöshetsförsäkringen när det gäller deltidarbetslösa.

I budgetproposition en för 2017 föreslår regeringen att regelverket i arbetslöshetsförsäkringen ändras så att det ska vara möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor. Nuvarande bestämmelse innebär att en arbetssökande endast kan få 75 ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete, vilket medför att den som försöker komma tillbaka till arbetsmarknaden kan känna sig tvingad att tacka nej till arbete för att vara säker på att klara sin försörjning.

– Det är inte rimligt att omställningstiden för de som arbetar deltid under arbetslösheten varierar så pass kraftigt som det gör i dag. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och är särskilt drabbade. En deltidsbegränsningsregel måste formuleras så att möjligheten till omställning blir så likartad som möjligt, oavsett villkor på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Nuvarande utformning av deltidsbegränsningen innebär, i regel, att den som arbetar i liten omfattning förbrukar sina deltidsdagar i betydligt snabbare takt än den som har ett deltidsarbete i större omfattning.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se