• Tina Nordling flyttar från jobbet som chef på Region mitt till förbundskontoret, där hon får ansvar för Foto: Bons Nisse Andersson

Jimmy Åsberg blir lokalombudsman i Sundsvall och Tina Nordling blir förbundsombudsman.

– Vi hade en plan att flytta ner till Stockholm. Men min fru har inte fått något jobb och dessutom har vi fått barnbarn, som vi vill vara nära. Att veckopendla är för jobbigt, säger Jimmy Åsberg som nu återgår till jobbet i Sundsvall, där han nu bli lokalombudsman.

Tina Nordling är i dag chef för Region Mitt inom Elektrikerförbundet. Hon blir nu arbetsmiljöansvarig på förbundet.

– Det känns bra. Det är dags att gå vidare och utveckla sig, säger Tina.

Hon blir nu förbundsombudsman och faktiskt den första kvinnliga förbundsombudsmannen. Dock inte alls den första kvinnan på förbundskontoret. Där finns flera duktiga kvinnor som jobbar med administration.

Tina var också den första kvinnliga ombudsmannen i Elektrikerna.

Vem som ska efterträda Tina Nordling som chef för Region mitt är vid pressläggningen inte klart.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se