Regeringen föreslår att anslaget till Arbetsmiljöverket höjs med 25 miljoner kronor. Med det ska verket kunna anställa fler inspektörer.
Förslaget ligger i budgetpropositionen för nästa år och har stöd av regeringspartierna och Vänsterpartiet. De 25 miljonerna räknar man med ska räcka till 25 nya inspektörstjänster.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se