• Intensivt planerande på ungdomsträggen. Foto:Johnny Ekdahl.

  • Unga elektriker i El-ettan möttes för att planera ungdomsverksamheten. Foto: Johnny Ekdahl Foto:

Solna
Hur får vi fler unga elektriker att gå med I facket och engagera sig fackligt är en stor fråga? Casper Flory, ungdomsansvarig på El-ettan bjöd in unga medlemmar till en träff I Solna, där man tillsammans gick igenom verksamheten och hur man kan utveckla den.

Kom gjorde tolv unga elektriker som tillsammans representerar nio företag I Stockholm, varav flertalet var där för första gången. Deltagarna fick diskutera och planera nya sätt att bedriva ungdomsverksamhet.

Skolinformationen är fortsatt kärnverksamheten, då det är där man möter det unga för första gången. Totalt 30 gymnasieskolor ska besökas varje år och cirka 100 skolinformationer ska genomföras. Utöver det planerades flertalet aktiviteter, kurser med mera som kommer bedrivas under 2017.

En ny idé som togs fram var att försöka hålla träffar för nya medlemmar så att de snabbt ska få en första kontakt med facket och förhoppningsvis få upp ett intresse.

– Vi har länge haft svårt att få unga att komma på våra aktiviteter så jag satte mig ner och ringde personer som deltagit på kurser tidigare. Blev många samtal men resulterade I 8 nya ungdomsaktiva som nu vill hjälpa till med det fackliga arbetet och ska gå utbildningar, så helt klart värt det, summerar Casper Flory, ungdomsansvarig på El-ettan.

Claes Thim