• – Det går bra att skicka synpunkter på förslagen till föreskrifter, säger Kim Reenaas, jurist på elsäkerhetsverket. Foto: Per Eklund

Än så länge finns chansen att ge synpunkter på Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter.
Den 30 september ska alla remissvar vara inne. Även enskilda kan ge synpunkter.

Före sommaren togs beslut i riksdagen om den nya elsäkerhetslagen. Den kommer att förändra mycket både för den enskilda elektrikern och framför allt för elföretagen.

Elsäkerhetslagen ska gälla från 1 juli 2017. Den stora förändringen blir att ansvaret för elsäkerheten flyttas från den behörige installatören till företaget. Varje elföretag måste kunna visa upp ett egenkontrollarbete och ett register över elföretag byggs upp på Elsäkerhetsverket.

Som en följd av den nya lagen ska det tas nya beslut om föreskrifter. Det blir en föreskrift om auktorisation, vilket ersätter det gamla regelverket om behörighet. Det blir en föreskrift om vad elinstallationsarbete är och undantag från regelverket och det blir en föreskrift om ”krav på elinstallationsarbete och företag”. Den senare om bland annat hur man ska jobba och om företagens egenkontrollprogram. I dag finns endast en föreskrift, den om behörig installatör.

Föreskrifterna ska vara klara innan lagen ska börja gälla den 1 juli 2017.

Just nu pågår det ett remissarbete runt föreskrifterna. Alla aktörer i branschen ska säga sitt om föreskrifterna. Elektrikerförbundet ska säga sitt i ett gemensamt remissvar från de LO-förbund som påverkas av lagen och föreskrifterna. I det arbetet deltar Jimmy Åsberg, Tina Nordling och Åke Persson från Elektrikerförbundet.

– Vi har diskussioner med de andra LO-förbunden och vårt remissvar ska vara klart till den 30 september, säger Jimmy Åsberg.

Man kan även ge sina synpunkter som enskild elektriker.

– Det går bra att skicka synpunkter på förslagen till föreskrifter. Svaren ska vara inne senast den 30 september, säger Kim Reenaas, verksjurist på Elsäkerhetsverket.

Per Eklund

 

Föreskrifter som ska antas:

Allmänna råd om elinstallationsarbete

Krav på elinstallationsarbete och elinstallationsföretag.

Auktorisation för elinstallationsarbete.

Förslagen till nya föreskrifter kan läsa om på:

http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/Remisser-nya-ELSAK-FS/forslag-till-nya-foreskrifter-med-anledning-av-elbehorighetsreformen/