• Medlemmar i Arvika,…

  • …i Bengtsfors,…

  • … i Folipstad…

  • ….och i Hagfors. Foto: Andreas Hellgren

Värmland/Dalsland
Under juni månad har vi i verksamhetskrets 16 besökt flera orter och träffat medlemmar från många olika företag som inte har egen klubb.

Vi började i Kristinehamn den 3 juni, sen Sunne, Hagfors, Bengtsfors, Arvika, Årjäng och avslutade i Filipstad den 20 juni.

Det diskuterades kring förändringarna i Installationsavtalet men också bland annat om ackord och vad som gäller vid resor.

Uppslutningen har varit mycket varierande men diskussionerna har varit givande alla tillfällena.

Det är tydligt att det fackliga arbetet med att informera och utbilda våra medlemmar är ett arbete som måste fortgå löpande. Det finns kunskapsluckor som behöver täppas till.

Andreas Hellgren