• Elqvinnor som möttes i Göteborg…

  • …och i Uddevalla. Foto: Johan Fredriksson

Uddevalla/Göteborg
Elektrikerförbundet har som mål att få in fler kvinnor i branschen. I varje verksamhetskrets ska det finnas en tjej som är lite mer ansvarig för den lokala verksamheten att försöka bygga ett nätverk mellan de kvinnor som finns i kretsen. Dessa ingår i en nationell grupp som knyter ihop de lokala nätverken och anordnar en kvinnokonferens en gång om året.

Katarina Berg i VK2 och Cia Holm i VK10 gjorde gemensam sak av detta och planerade en träff för kvinnorna i Västsverige. En träff som genomfördes på två orter vid två olika tillfällen. Alla kvinnor som kallades hade då möjligheten att välja det som passade bäst. En träff genomfördes i Uddevalla och en i Göteborg.

Tanken med dessa träffar var att visa upp Elqvinnors och förbundets verksamhet och tankar. Vem som gör vad och vart ska jag vända mig när jag har funderingar. Utifrån det bygga vidare med att kunna byta erfarenheter, stötta varandra och ha kul ihop. Men även diskutera och planera hur man dels får in fler kvinnor i branschen dels behålla de som finns idag.

– Vi pratade bland annat om vårt yrkesval. Hur vi hade fått nys på elektrikeryrket, och varför vi valde det, berättar Katarina Berg.

– Många svarade att någon släkting/syo i skolan nämnt elprogrammet. Varför valde man till slut detta yrkesval då. Bra lön, men tätt följt av utmaningen av att lösa uppgifter så att både kropp & knoppen får arbeta.

Några kommentarer under dessa dagar var:

– Hade varit trevligt med träff med övernattning så man hinner bonda.

– Kollektivavtalet är alltid aktuellt att diskutera. Bra att höra hur andra tolkar det.

– ATL är ju jätteviktigt att ha koll på, det är ju grunden till vår lön. Den vill jag att vi tar med på någon längre träff, så man hinner mycket.

Katarina Berg/Johan Fredriksson