För blivande elektriker är det många lönesteg till att bli fullbetald. Som förstaårs-elektriker så behöver man ha stöd från kollegorna. På grund av byggstress, stress från arbetsgivaren och stress för tidsram så får man för lite hjälp.

Under första året efter att lärlingstiden är avklarad så känner många av oss yngre att man har fått mycket ansvar väldigt snabbt. Egna jobb, kundkontakt och firmabil osv. Men när då lärlingstiden har blivit präglad av stressande byggtider, stressade kollegor som inte hinner ta sig tiden att stödja med information samt tips om hur arbetet smidigast och säkrast ska gå till. Detta kan leda till personlig stress och att kvalitén på arbetet offras.

Om man skulle få mer tid på arbetsplatsen till utveckling samt information, anser vi att man skulle få kompetens snabbare. Detta skulle resultera i att tiden innan man är färdig med lönestegen skulle kunna kortas ner vilket skulle leda till en attraktivare marknad. Vi skulle vilja införa yrkesprov liknande målarens gesällprov efter tre år i yrket (inräknat lärlingsåret) och om man anses vara lämplig så bör tiden innan man betraktas som fullbetald kortas.

Med större ansvar på beställare om hur arbetet ska utföras skulle stressen kunna minska på företagen, underentreprenörer och i slutändan arbetstagarna. Det är ju ingen hemlighet att stress i stora mängder och under långa perioder påverkar oss alla negativt. När pengar är den enskilt största faktorn som påverkar vem som får ett byggprojekt blir det sällan det företaget med bäst arbetsvillkor som får jobbet.

Genom att ställa krav på avtalsenliga villkor, rimliga priser som faktiskt täcker alla omkostnader kring projekten samt ger de anställda mer inflytande över slutdatum och arbetssätt. Det anser vi skulle resultera i en bättre arbetsmiljö och mer tid till introduktion och hjälp för de nya elektrikerna i yrket.

Då känner man sig också lugnare för att börja som el-lärling.

Deltagarna från Unga Elektrikers ungdomsforum