I Linköping med 153 000 invånare finns 245 elektriker som har fullt upp. Liksom deras kollegor i städerna runt om i Östergötland. Här byggs som aldrig för.

Fram till 2018 ska det byggas 1 000 nya bostäder varje år. Ute i Vallastaden byggs en helt ny stadsdel där 3 000 kommer att bo. Nytänkande i arkitektur och hållbara miljölösningar. Här genomförs också spetsprojekt med infrakulvertar – ett kulvertsystem under jord som samlar ihop el, va, sophantering, fiber  mm för att slippa gräva upp gator.

Elektrikern ”Tar tempen på Linköping” och träffar elektriker på nyproduktion och ROT-jobb. Här byggs t om så att man får öppna ”fältkontor” för att ha en bra medlemsservice och inte minst stimulera dem som vill testa att mäta jobb på ackord. För mitt i all produktion handlar det också om att den fackliga organisationen har förmåga och tid att träffa medlemmarna, organisera oorganiserade och lösa små och större problem.

Kolla in nästa nummer av Elektrikern om ”gödheta” Liköping och de unika infrakulvertarna.

Text & bild: Leif Göbel