• Försäkringsinformatörer inom Region mitt fick sig en duvning om allt från olyckor till pension. Foto: Hans Andersson

  • Foto: Hans Andersson


Ett tjugotal försäkringsinformatörer träffades i Linköping i majför att diskutera avtal och medlemsförsäkringar, samt lägga upp strategierna inför årets informationsmöten och samtal med medlemmar.

 

Externa föreläsare från Afa, LO och Folksam medverkade under konferensen och gav deltagarna nya insikter och erfarenheter om allt ifrån pensionssystemet till olycksfallsförsäkringarna.
Det var informatörerna från Elektrikerförbundets verksamhetskretsar i Region mitt som medverkade. Regionen omfattar Östergötland, Gotland, Södermanland, Örebro län, Västmanland, Uppsala län, Stockholms län, Dalarna och Gävleborg. Inom regionen finns det åttio informatörer och en större uppslutning vid årets konferens hade varit önskvärd.

 

Medverkande informatörer rapporterade om sitt egna arbete och totalt hade de informerat cirka 780 personer. Av dessa hade informatörerna initierat ett hundratal avtalsförsäkringsärenden och lika många medlemsförsäkringsärenden.

Hans Andersson