• Idogt studerande och glada fackligt aktiva inom VK 10 i Region väst. Foto:

  • Förtroendevalda i VK 10 är nu klara med den utbildning som genomförts vid fyra träffar.Foto: Johan Fredriksson Foto:

  • – Utbildningen har varit en viktig del i arbetet med att stärka klubbarnas roll i förbundets fackliga verksamhet, säger Mats Andreasson som var en av kursledarna. Foto:

  • Niklas Nilsson från Expo besökte utbildningen och berättade om organisationen och dess arbete. Foto:


Det sista steget i en förtroendemannautbildning som pågått i verksamhetskrets 10 under ett halvårs tid vid fyra tillfällen, är nu avklarat. Under denna period har deltagarna från klubbar och företag runt om i hela verksamhetskretsen fått diskutera en mängd olika ämnen.

 
De har också fått med sig en hel del ny kunskap som är lätt att bära men kanske inte alltid så enkel att praktisera. Vid detta tillfälle så fick deltagarna en genomgång i arbetsmarknadslagarna, de genomförde cirkeln lär känna ditt avtal och fick en föreläsning av Niclas Nilsson från Expo. Expo är en stiftelse som granskar högerextremismen och dess krafter i Sverige och Europa. De ger ut en tidning och reser runt och föreläser i detta ämne.

 

Vad vi kan konstatera är att deltagarna har vuxit som personer under denna process. Både som förtroendevalda men också lite grann som människor. Diskussionerna ligger nu på ett annat plan jämfört med när utbildningen startade.
– Ju mer man får reda på, desto fler frågor dyker det ju upp i skallen. Jag trodde att jag kunde en hel del om avtalet, men det visade sig att jag kunde rätt lite egentligen. Men nu kan jag desto mer i stället, säger Roger Johansson.

 
Syftet med utbildningen är att tydliggöra den fackliga förtroendemannens uppgift på företaget, lägga grunden för en tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning i klubben samt ge kunskaper och träning i ledarskap, lagar, avtal och förhandlingar på klubbnivå.
– Utbildningen har varit en viktig del i arbetet med att stärka klubbarnas roll i förbundets fackliga verksamhet. Vi utgår från att all facklig verksamhet ska göras på klubbnivå. Verksamhetskretsens och VU:s roll är att organisera medlemmarna på arbetsplatserna. Det säger Mats Andréasson som är en av ledamöterna i VU som också har varit med att planera och genomföra utbildningen.

 

Johan Fredriksson