Börja med din egen arbetsplats, fråga din arbetskamrat om vad ni tillsammans kan förbättra eller vad som ni är förbannade på i ert dagliga arbete och ta ett första steg! Det är ofta de små förändringar som skapar bestående förbättringar!

När människorna i en grupp ser någon göra små uppoffringar för att ta hand om andra börjar de övriga instinktivt att göra små uppoffringar för att ta hand om varandra, och sig själva. Så fungerar det.

Tänk dig en arbetsplats där du och dina arbetskamrater är helt lojala med varandra och ni har en arbetsgivare som aldrig någonsin vill byta ut er anställda för han vet att ni som grupp levererar, han vet att ni som grupp utstrålar trygghet, kompetens och sammanhållning, det är en sån arbetsgivare som aldrig får ont om jobb för kunderna vet att ni levererar. En modern arbetsgivare som förstår värdet av ett lag av elektriker som tar ansvar och driver frågor som gör oss och arbetet effektivare och bättre.

Detta är en av de biverkningar som ni uppnår när ni organiserar er och engagerar er fackligt på arbetsplatsen.

En sak ni kan enas om är att ta emot alla nyutbildade elektriker, lärlingarna, på bästa sätt så att de väljer att bli medlemmar, tänk om vi kan ställa frågan till varenda lärling! Ställ frågan vill du medlem i förbundet? Om vi lyckas riktigt bra så har vi goda förutsättningar att på sikt öka organisationsgraden.

Jag kommer att göra allt jag kan för att stödja detta så det är möjligt men vi behöver börja nu inte sen och jag vet att det finns flera tusen elektriker som valt att inte bli medlemmar eller valt att gå ur.

Vi ser över hela vårt arbete för att bli fler medlemmar, vi tar reda på fakta, vi ser över rutiner och arbetsmetoder för att bli bättre. Det pågår en ständig utveckling och lärande på alla nivåer. Det är min bestämda uppfattning att vi gemensamt kan organisera så gott som alla i elbranschen.

Vi har många engagerade människor som jobbar dagligen för att stötta alla medlemmar, vi har omfattande utbildningsmöjligheter för den som vill lära sig mer, allt för att göra varje medlem stark och få mer egenmakt så vi kan göra mer tillsammans.

Så bestäm er för ert mål, ska ni ha en organisationsgrad på 100 %?

Det är en verklighet på fler arbetsplatser så det är inte omöjligt men det kräver några saker, ett: ta reda på nuläget, två: ställ frågan, tre: organisera er! Var hård i sakfrågan om ert ställningstagande om att vara medlem men mjuk i relationen till dem som ännu inte är övertygade för det finns säkert ett antal frågor som behöver svaras på, bjud in till samtal, bjud in till utbildning så alla får ett bra underlag för sina beslut.

Det finns andra exempel på konkreta saker att göra, ska ta ett exempel från en förtroendevald som hade en arbetskamrat med taskig lön som ännu inte blivit medlem, så Micke, som han hette, erbjöd icke medlemmen hjälp. ”Om vi tillsammans fixar så du får höjd lön, går du med då?”

Hur det slutade? Han gick ju med, självklart! Han insåg styrkan av sammanhållningen och att det var bra för honom.

Har du något konkret du kan göra för att få din arbetskamrat att ta steget? Gör det, idag och sen för om du gör det så kommer fler att ta efter dig! Det är det som ledarskap handlar om.

Ha en riktigt skön sommar!

Pelle Waern
1:e vice ordförande

 

En sak ni kan enas om är att ta emot alla nyutbildade elektriker, lärlingarna, på bästa sätt så att de väljer att bli medlemmar, tänk om vi kan ställa frågan till varenda lärling!