• LO-kongressen samlade 400 ombud från 14 fackförbund och de valde om Karl-Petter Thorwaldsson som ordförande. En av de mest intensiva debatterna handlade om hur man på bästa sättet får bort den allmänna visstiden i Las. Foto: Tomas Nyberg

LO ska verka för att regeln om allmän visstid tas bort ur Las. Det beslutade LO-kongressen i helgen efter en långdebatt
Det var den fråga som tydligaste delade kongressombuden. På ena sidan stod industriförbunden, på den andra sidan stod bland annat Kommunal och Handels, ivrigt påhejade av bland annat Elektrikerna.
– Vi måste visa solidaritet, säger elektrikern Joel Larsson.

Debatten handlade om hur man på bästa sätt kan jobba för att få bort regler om allmän visstid.
Den borgerliga regeringen införde för några år sedan regeln om allmän visstid i Las. Något som försämrat situationen på många arbetsplatser inom bland annat Handels och Kommunal. Det har bland annat möjliggjort att arbetsgivare kan ha så kallade sms-jobb.

Från fackföreningsrörelsen hade man hoppats att den rödgröna regeringen skulle ta bort regeln om allmän visstid från Las efter regeringstillträdet 2014. Men regeringen hänvisade till arbetsmarknadens parter.
Från flera fackförbund har man stridit för att lösa frågan i avtalsrörelsen utan framgång.

Men från Handels och Kommunal menar man att det är kört avtalsvägen. Därför krävde man från flera fackförbund att LO skulle verka för att regeln tas bort ur Las.
– Det här är viktiga beslut för tryggare anställningar. Sedan allmän visstid infördes av den borgerliga regeringen har de osäkra jobben blivit än mer osäkra. Anställningsformen måste bort, sa Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Men flera förbund var motståndare till att LO skulle agera om en förändrad lag. Man förordade att man skulle lösa frågan i kollektivavtalen.
Från IF Metalls sida varnade man för att låta politikerna ska besluta. Med ändrad politisk majoritet så kan ett ny lagändring ske, menade man.
– Vi måste förstå att man i vissa branscher har svårt att lösa frågan med kollektivavtalsförhandlingar, säger Per-Håkan Waern, en av Elektrikernas representanskapsombud.

Joel Larsson, elektriker från Västerås, var upp i talarstolen i frågan om allmän visstid, där han argumenterade för att LO måste agera inte bara avtalsmässigt utan också i att frågan måste bort ut Las.
– Det är som flera sagt, frågan står på två ben. Vi måste agera både i avtalsförhandlingar och i fråga om lagen. Det är stort att kongressen vågar ta såna kliv. LO ska inte vara mellanmjölk, säger Joel.

Per-Ola Nilsson, elektriker från Skåne, argumenterade också i talarstolen för en lagändring av Las.
– Egentligen är det en ickefråga för oss elektriker. Men det här handlar om solidaritet. Många förbund klarar inte av att förhandla bort visstiden.
Ulf Carlsson, andre vice ordförande för Elektrikerna, menar att det skulle behövas en mycket lång strid för att lösa det helt förhandlingsvägen.

Motionen från Kommunal röstades igenom av 259 av de 400 ombuden. Efter beslutade menade IF Metalls ordförande Anders Ferbe att det inte gick att agera i frågan i nästa avtalsrörelse.
– Istället för att tjura kunde man lagt förslag på hur man skulle göra, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson.
– Det Anders Ferbe sagt är högst olyckligt, säger Ulf Carlsson.