• – Det blev ett beslut om ”Ja,men”. Jag hade velat se ett ”Nej, men” i stället. Det är avgörande vilken ton vi sätter, sa Anton Levein om beslutet om TTIP-avtalet. Foto: Tomas Nyberg

  • – Det finns en spännande skillnad som väcker frågor kring samordningen. Samordningen är fundamentet för LO, säger Daniel Lundin.  Foto: Tomas Nyberg

  • – Diskussionen om allmän visstid var det viktigaste. Stort att kongressen vågar ta ett sånt kliv. LO ska inte vara mellanmjölk, säger Joel Larsson. Foto: Tomas Nyberg
  • – Jag ser ett paradigm-skifte där IF Metall blir allt mer ensamma, säger Jonas Wallin.Foto: Tomas Nyberg

  • – Vinsterna urholkar kunskaperna och de skapar glädjebetyg, sa Per-Håkan Waern om vinster i skolan. Foto: Tomas Nyberg

  • – Jag fick avbryta mitt debattinlägg två gånger för applåder. En obeskrivlig grej, säger Per-Ola Nilsson. Foto: Tomas Nyberg

  • – LO-styrelsen fick stryk i många frågor, men det var mer att IF Metall fick stryk än LO-styrelsen, säger Ulf Carlsson. Foto: Tomas Nyberg

  • – Jag känner att vi är på väg i politik och värderingar igen. LO stärktes när de satte ner foten om krontalspåslag i avtalsrörelsen, säger Urban Pettersson. Foto: Tomas Nyberg
  • Det har varit en bra kongress. Jag upplever inte att vi är flera olika läger, utan flera åsikter, säger Isabell Öberg. Foto: Tomas Nyberg

En samlad kongress, säger flera av Elektrikernas ombud vid nyligen avslutade LO-kongressen. Samtidigt fanns det flera frågor där ombuden röstade ner LO-styrelsen, bland annat i frågan om hur man agerar mot lagregler om allmän visstid.
– Det är ett paradigm-skifte i LO, säger Elektrikerna ordförande Jonas Wallin.

Över 400 ombud från 14 fackförbund möttes i Folkets hus i Stockholm för att mejsla ut det viktigaste fackföreningsrörelsen ska arbeta med de närmaste åren. På plats fanns nio ombud från Elektrikerförbundet.
För alla utom ordföranden Jonas Wallin och Ulf Carlsson så var det första kongressen. Ändå var elektrikerombuden ganska flitiga i talarstolen.

– Det här är stort som fan. Jag fick avbryta mitt debattinlägg två gånger för applåder. En obeskrivlig grej, säger Per-Ola Nilsson, fackligt förtroendevald elektriker från Ystad.
Han tog till orda i den fråga som de flesta säger var den viktigaste debatten under kongressen, den om allmänna visstiden.

Läs mer om debatten om den allmänna visstiden i annan artikel:

https://tidningenelektrikern.se/elektrikern/2016/06/kraver-laganding-las/

Per-Ola är mycket nöjd med kongressen och de beslut som togs där.
– Jag är tagen. Vi sitter här halv elva en lördagskväll och diskuterar pensionsfrågan. Det är så jävla stort. Vi tar beslut för våra respektive och våra barn.
Trots att kongressen delades i två delar i den viktiga frågan om allmän visstid, så talar flera av elektrikerna på kongressen om att man var samstämmig, att det var en enande kongress.

– Det har varit en bra kongress. Bra debatter visar på att vi är demokrater. Jag upplever inte att vi är flera olika läger, utan flera åsikter, säger Isabell Öberg Elektrikerombud från Västerås.
Isabell tyckte det var viktigt att kongressen tog beslutet om att man vill ha en samtyckeslag vid sexuella relationer.
– Det är viktigt även ur et arbetsmarknadsperspektiv.

I talarstolen argumenterade Isabell för en förändring av åldersreglerna i avtalspensionen.
– Många går ut och arbetar vid 19, men pensionsinbetalningarna börjar inte förrän vid 25. Andra arbetar efter 65, också utan inbetalningar. LO-kongresserna 2008 och 2012 tog beslut om detta, men inget har hänt. Jag vill inte sitta 2020 och ta den här motionen ytterligare en gång, säger Isabell.

Daniel Lundin, elektrikerombud från El-ettan är också positiv över kongressen.
– Min känsla är ett väldigt positiv väldigt gott klimat. Inga hätska ord artigt och trevligt. Det finns en spännande skillnad som väcker frågor kring samordningen. Samordningen är fundamentet för LO. Kan finnas en oro för att motsättningarna är lite stora för att inte lyckas i avtalsrörelsen, säger Daniel Lundin.
Daniel talade för en motion om att det behövs ett centralt arbetarmuseum.
– Jag fick med mig ett beslut där man besvarade motionen. LO-styrelsen har gjort ett bra jobb. Jätteglad att få vara här. Lärorika dagar. Nu är det tomt i huvudet.

Anton Levein från Karlstad var kongressens näst yngsta ombud med sina 22 år. Han var upp i talarstolen vid tre tillfällen.
– Jag talade om TTIP(handelsavtalet mellan EU och USA) Det blev ett beslut om ”Ja,men”. Jag hade velat se ett ”Nej, men” i stället. Det är avgörande vilken ton vi sätter.
Han talade också om vikten av individuell föräldraförsäkring också och om att återställa A-kassan till 90 procent och avskaffa karensdagar.
– Vi går härifrån med glada miner, säger Anton Levein.

Joel Larsson från Västerås var upp i talarstolen i frågan om allmän visstid. Han argumenterade också för att LO måste ta strid mot vinstuttagen ur de privata skolorna.
– Skolan är en facklig fråga, vinsthemtagningarna måste upphöra.
Per-Håkan Waern agerade också i skolfrågan.
– Vinsterna urholkar kunskaperna och de skapar glädjebetyg, sa Waern som tyckte bra om kongressen.
-Det känns som en mycket samstämmig kongress.

Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson var också på LO-kongress för första gången. Jag frågar honom om LO är starkare nu efter kongressen.
– Man är inte svagare i alla fall. Man kan nog säga att LO är starkare. Men det beror mer på större samordning än kongressen. LO klev upp på banan i och med kronpåslaget, som flera förbund fått igenom sen.

En samlad kongress, säger flera, men också en rad frågor där kongressmajoriteten röstade emot LO-styrelsen.
– LO-styrelsen fick stryk i många frågor, men det var mer att IF Metall fick stryk än LO-styrelsen, säger Ulf Carlsson, andre vice ordförande i Elektrikerna.
Jonas Wallin, den förste elektrikern någonsin i LO-styret, ser på samma sätt.
– När LO:s styrelse fått stryk så är det i frågor där IF Metall drivit LO:s ställningstagande. Jag ser ett paradigm-skifte där IF Metall blir allt mer ensamma, säger Jonas Wallin.

Per Eklund

 

Läs mer om besluten vid LO-kongressen:

https://tidningenelektrikern.se/elektrikern/2016/06/nagra-beslut-korthet/