I skrivande stund är det en vecka kvar till LO-kongress. Det är en viktig händelse för hela Sverige och vår framtida samhällsutveckling. Jag skulle kunna gå så långt som att säga att en LO-kongress är viktigare än de flesta riksdagspartiers kongresser.

Här mejslas nämligen fram förslag som kommer att bli verklighet. Så har det varit historiskt och så kommer det att förbli. Jag kan ju självklart inte beröra alla diskussioner. Men två debatter är viktigare än andra. Den första handlar ju om hur vi kan öka rättvisan i det svenska samhället.

Hur kan vi minska klyftorna mellan lågavlönade och högavlönade? Hur kan vi minska det orättfärdiga gapet mellan kvinnor och män? Här behövs både en facklig och en politisk strategi.

Vi har kommit till vägs ände med den nyliberala ekonomiska doktrin som varit förhärskande sedan 1980-talet.

Jonas Wallin

Vi behöver ett starkt LO och en stark sammanhållning mellan förbunden. Och vi behöver säga öppet att enbart fortsatta procentpåslag i lönekuverten med en slags naturlag kommer att fortsätta att öka på klyftorna.

Vi behöver väga in andra hänsyn. Därför är jag glad över LO:s inhopp som ledde till ett krontalsmärke. Vi måste ha ett krontalsmärke nästa avtalsrörelse för rättvisans och jämställdhetens skull.

En annan fråga som också är stor är den ekonomiska politiken. Vi behöver en ny progressiv ekonomisk politik. Jag hoppas att många har lyssnat på den pudelkloke före detta chefsekonomen P-O Edin som vill ha en radikal omläggning av dagens ekonomiska politik i en mer expansiv riktning. Sverige är alltjämt ett land där klyftorna växer snabbt.

Nu påpekar allt fler att en jämnare fördelning är positiv för tillväxten. Sådana klassiska högerbastioner som OECD, Världsbanken och IMF, exempelvis. Vi har kommit till vägs ände med den nyliberala ekonomiska doktrin som varit förhärskande sedan 1980-talet. Vi har fått en låg inflation, alltför låg till priset av hög arbetslöshet och ökade inkomstklyftor.

Vi behöver en omläggning av politiken. Vi behöver en progressiv skattepolitik som omfördelar. Reinfeldt sänkte skatterna med 150 miljarder. Här finns mycket att göra. Vi har därutöver en massa subventioner och ränteavdrag som går till de med de högsta inkomsterna. RUT, RIT, REP-avdrag cementerar bara klyftorna och ökar dem.

Ingen kan påstå att en lågavlönade städare använder avdrag för att städa hemma, eller installera datorer, eller klippa rosenbuskar. Stefan Löfven måste tänka om här. Sak samma när det gäller skattepolitiken i stort. Både vad det gäller storföretagens nolltaxerande och förmögenhetsskatten.

Jag hoppas att vi på LO-kongressen kan ta radikala förslag på detta område som tar Sverige i en ny riktning.

Jonas Wallin

Detta måste ske samtidigt som vi genomför massiva offentliga investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande. Krona för krona principen måste begravas en gång för alla.

Jag hoppas att vi på LO-kongressen kan ta radikala förslag på detta område som tar Sverige i en ny riktning. För 20 år sedan öppnade LO-kongressen med den stora Rättviseutredningen som bakgrund.

Den utredningen är en av de viktigaste som LO någonsin gjort. Det är sorgligt att konstatera att orättvisorna bara ökat sedan dess. Och att så få talar om det.

Dags för större rättvisa! Låt oss börja resan på LO-kongressen.