17-20 juni är det LO 28:e kongress. En kongress som är tänkt handla om full syselsättning och lönebildning. På bordet ligger en mycket diger kongressrapport på 430 sidor. Den handlar om full sysselsättning, lönebildning och investeringar.

Rapporten heter ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner” och är skriven av Åsa-Pia Järliden Bergström, Claes-Mikael Jonsson och Sebastian de Toro.På bordet ligger säkert också hundratals motioner. Från Elektrikerna kommer det 17 motioner. Elektrikerna är representerade av fem delegater, samt de personer som är valda i LO:s styrelse och repskap.

Senast LO hade en kongress var 2012. Då kom Karl-Petter Thorwaldsson in som ny ordförande efter Wanja Lundby-Wedin. Då kom också Tomas Baudin (Kommunal) in som vice ordförande och Torbjörn Johansson (Byggnads) in som avtalssekreterare.

Då togs också beslut om att alla LO-förbund skulle ha en ordinarie ledamot i LO-styrelsen. Jonas Walin blev därmed den förste elektriker som fick en ordinarie plats i styrelsen. De elektriker som då deltog på kongressen menade att den nya ledningen visade på en bättre enhet och styrka än tidigare.

– Nu blir LO den tydliga och enade motpolen mot Svenskt näringsliv som Sveriges arbetare förtjänar, sa kongressdelegaten Johan Fredriksson.

Hur ledningen ska se ut de närmaste fyra åren är oklart. Olika delar av LO ska vara representerade på något sätt. Att det finns en viss spänning mellan olika förbund om inflytande och LO:s arbetssätt är ingen hemlighet.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se